Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 июля

01 июля

Популярное

​«Алас Дурнын гектарта» хүртэхэ гэжэ Буряад уласай 900-гаад ажаһуугшад мэдүүлгэ оруулһан байна

​«Алас Дурнын гектарта» хүртэхэ гэжэ Буряад уласай 900-гаад ажаһуугшад мэдүүлгэ оруулһан байна
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Буряад Уласта августын 1-һээ «Алас Дурнын гектар» гэһэн программын эхилһэн сагһаа хойшо 900-гаад хүн мэдүүлгэ ороод байна

Хүнүүд ехэнхидээ Ивалга, Тарбагатай, Сэлэнгэ, Кабанк, Байгал шадарай болон Хяагта аймагуудта газар абаха хүсэлтэй.

Тиихэдэ Тарбагатай аймагайКардон, Тарбагатай, Ивалга аймагай Ключи, Каленово болон Байгал шадарай аймагай Турунтаево нютагуудшадар ажаһуугшад газар шэлэнэ. Тэдэнэр гэр барижа, үмсын ажахы эрхилхэ, тиихэдэ сабшаланай газар болгоохо гэжэ түсэблэнэ.

Тарбагатай аймагта «Алас Дурнын гектарта» эгээ түрүүн хүртэһэн олзын хэрэг эрхилэгшэ Александр Ботов, гэр соохи эд бараа (мебель) бүтээхэ фабрика байгуулха түсэбтэй.

- Эд бараа бүтээхэ тоног хэрэгсэл худалдан абаха түсэб бии. Сайтда хаража, федеральна харгын хажууда газар шэлэһэн байнаб. Эндэһээ холо бэшэ зайн галай подстанци, хорёод метрэй зайда горхон урдана. Хүдэлмэришэдтөө гэр байра барихаар хараалнабди, ажалшадай талаар асуудал ехэ орёо ха юм, - гэжэ Александр Ботов хэлэһэн байна.

«Алас Дурнын гектар» гэһэн программа Буряад уласта 2019 оной августын 1-һээ бэелүүлэгдэжэ эхилээ. Нэн түрүүн уласаймнай ажаһуугшад түлбэригүйгөөр газар абаха аргатай.

2010 оной февралиин 1-һээ хойшо Алас Дурнын федеральна тойрогой ажаһуугшад уласай дэбисхэртэ газар абажа эхилхэ. 2020 оной августын 1-һээ Ородой Холбоото Уласай ажаһуугшад энэ программада хабаадаха юм. Үбгэ эсэгэнэрэйнгээ ажаһууһан газар һайн мэдэхэ һэн тула, уласай ажаһуугшад эдэ газар түрүүлэн эзэлхэ аргатай байха гэжэ программа хэдэн шатада бэелүүлэгдэнэ гээд тэмдэглэлтэй. «Алас Дурнын гектарта» хүртэхэ дуратайшуул «НаДальнийВосток.РФ» гэһэн федеральна системэдэ орожо, олон үүргэтэ түбүүд болон Буряадтаха Росреестрэй хүтэлбэридэ мэдүүлгэ үгэхэ аргатай.

«Алас Дурнын гектар» гэһэн программада Байгал шадарай экологиин түб газар, тиихэдэ Буряад Уласай Засагай газарай шиидхэбэреээр Северобайкальск, Улаан-Үдэ хотонууд болон хото шадарай хорин модоной зай, эдэй засагай, аршаан булагууд болон мүргэлтэй газарнууд хабааданагүй.

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии тушат 11 лесных пожаров
Общество, 02.07.2022
Также проводятся работы по дотушиванию трёх локализованных очагов

В Улан-Удэ показали третий мост через Уду с высоты птичьего полёта
Общество, 02.07.2022
Видео поделился зампред правительства Бурятии Евгений Луковников
Читинка перевела мошенникам четыре миллиона
Общество, 02.07.2022
Аферисты представились сотрудниками банка
Зона отдыха на главной площади Улан-Удэ обошлась в 11,5 млн
Общество, 02.07.2022
Стоимость одного только «травянистого» рояля, согласно смете, оказалась полмиллиона рублей
Житель Бурятии получил 9 лет колонии за убийство соседки
Общество, 02.07.2022
Мужчина нанёс потерпевшей 16 ножевых ранений
В Улан-Удэ жара до +39
Общество, 02.07.2022
В столице Бурятии осадкой не ожидается 
В Улан-Удэ откроется выставка победителей конкурса «Уран дархан»
Общество, 01.07.2022
В этом году мероприятие приурочено к межрегиональному съезду «Содружество дарханов»
В Бурятии пройдёт конное паломничество буддистов
Общество, 01.07.2022
Верующие Тунки отправятся в Закамну на освящение статуи Будды Арья-Бала
В Иркутске покажут работы бурятской художницы
Общество, 01.07.2022
В городе пройдёт выставка работ Аллы Цыбиковой
В Улан-Удэ покажут «Алмазную грань Байкала»
Общество, 01.07.2022
В музее Сампилова откроется выставка «Лучшего фоторепортёра Иркутской области XX века»
В парке Улан-Удэ отметят праздник «Холи»
Общество, 01.07.2022
Вход на фестиваль красок будет свободным
В Прибайкальском нацпарке спасают бухту
Общество, 01.07.2022
Местность возьмут под жёсткий контроль
В Улан-Удэ провели спартакиаду для подростков «Я выбираю спорт!»
Общество, 01.07.2022
Соревнования были посвящены Дню борьбы с наркоманией
В Улан-Удэ после ремонта открыли площадку «Играл Байкал»
Общество, 01.07.2022
Подрядчик устранил дефекты на дорожках
В Иркутске шаманы поднесут подношения хозяину Ангары
Общество, 01.07.2022
На острове Комсомольский пройдёт тайлган «Ама Сагаан ноён»
^