01 апреля

31 марта

Популярное

​«Алас Дурнын гектарта» хүртэхэ гэжэ Буряад уласай 900-гаад ажаһуугшад мэдүүлгэ оруулһан байна

​«Алас Дурнын гектарта» хүртэхэ гэжэ Буряад уласай 900-гаад ажаһуугшад мэдүүлгэ оруулһан байна
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Буряад Уласта августын 1-һээ «Алас Дурнын гектар» гэһэн программын эхилһэн сагһаа хойшо 900-гаад хүн мэдүүлгэ ороод байна

Хүнүүд ехэнхидээ Ивалга, Тарбагатай, Сэлэнгэ, Кабанк, Байгал шадарай болон Хяагта аймагуудта газар абаха хүсэлтэй.

Тиихэдэ Тарбагатай аймагайКардон, Тарбагатай, Ивалга аймагай Ключи, Каленово болон Байгал шадарай аймагай Турунтаево нютагуудшадар ажаһуугшад газар шэлэнэ. Тэдэнэр гэр барижа, үмсын ажахы эрхилхэ, тиихэдэ сабшаланай газар болгоохо гэжэ түсэблэнэ.

Тарбагатай аймагта «Алас Дурнын гектарта» эгээ түрүүн хүртэһэн олзын хэрэг эрхилэгшэ Александр Ботов, гэр соохи эд бараа (мебель) бүтээхэ фабрика байгуулха түсэбтэй.

- Эд бараа бүтээхэ тоног хэрэгсэл худалдан абаха түсэб бии. Сайтда хаража, федеральна харгын хажууда газар шэлэһэн байнаб. Эндэһээ холо бэшэ зайн галай подстанци, хорёод метрэй зайда горхон урдана. Хүдэлмэришэдтөө гэр байра барихаар хараалнабди, ажалшадай талаар асуудал ехэ орёо ха юм, - гэжэ Александр Ботов хэлэһэн байна.

«Алас Дурнын гектар» гэһэн программа Буряад уласта 2019 оной августын 1-һээ бэелүүлэгдэжэ эхилээ. Нэн түрүүн уласаймнай ажаһуугшад түлбэригүйгөөр газар абаха аргатай.

2010 оной февралиин 1-һээ хойшо Алас Дурнын федеральна тойрогой ажаһуугшад уласай дэбисхэртэ газар абажа эхилхэ. 2020 оной августын 1-һээ Ородой Холбоото Уласай ажаһуугшад энэ программада хабаадаха юм. Үбгэ эсэгэнэрэйнгээ ажаһууһан газар һайн мэдэхэ һэн тула, уласай ажаһуугшад эдэ газар түрүүлэн эзэлхэ аргатай байха гэжэ программа хэдэн шатада бэелүүлэгдэнэ гээд тэмдэглэлтэй. «Алас Дурнын гектарта» хүртэхэ дуратайшуул «НаДальнийВосток.РФ» гэһэн федеральна системэдэ орожо, олон үүргэтэ түбүүд болон Буряадтаха Росреестрэй хүтэлбэридэ мэдүүлгэ үгэхэ аргатай.

«Алас Дурнын гектар» гэһэн программада Байгал шадарай экологиин түб газар, тиихэдэ Буряад Уласай Засагай газарай шиидхэбэреээр Северобайкальск, Улаан-Үдэ хотонууд болон хото шадарай хорин модоной зай, эдэй засагай, аршаан булагууд болон мүргэлтэй газарнууд хабааданагүй.

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ольга Жигмитова выступила на открытии года Сергея Рахманинова
Общество, 01.04.2023
Мероприятие прошло на сцене Тамбовского академического драматического театра
Стартовал межрегиональный конкурс рисунков бурятских ножей
Общество, 01.04.2023
Принять участие могут дети от 7 до 15 лет
Библиотеки Улан-Удэ представляют проект «Страницы 100лицы»
Общество, 01.04.2023
Муниципальные библиотеки собирают истории о столице республики
В Бурятии разгулялась непогода
Общество, 01.04.2023
Порывы ветра достигнут 20 м/с
В Бурятии назвали победителей в зимней подкормке птиц
Общество, 31.03.2023
Участники конкурса накормили даже мышей
В Улан-Удэ объявлен конкурс скворечников
Общество, 31.03.2023
Выставка работ состоится 15 апреля
Иркутянам рассказали о землетрясениях в городе
Общество, 31.03.2023
Им посоветовали избегать последствий ожидаемых землетрясений
Агинские супруги отметили «золотую свадьбу» в музее
Общество, 31.03.2023
Юбилей отпраздновала семья из окружного центра
Военнослужащие Бурятии участвовали в «Едином дне РЭБ»
Общество, 31.03.2023
Комплексы радиоэлектронной борьбы нарушили планы условного противника
«Мы же не миллионеры»: В селе Бурятии жильцы дома жалуются на жуткую сырость
Общество, 31.03.2023
Людям приходится своими силами откачивать воду из подвалов и подъездов
^