25 сентября

24 сентября

Популярное

​«Алас Дурнын гектарта» хүртэхэ гэжэ Буряад уласай 900-гаад ажаһуугшад мэдүүлгэ оруулһан байна

​«Алас Дурнын гектарта» хүртэхэ гэжэ Буряад уласай 900-гаад ажаһуугшад мэдүүлгэ оруулһан байна
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Буряад Уласта августын 1-һээ «Алас Дурнын гектар» гэһэн программын эхилһэн сагһаа хойшо 900-гаад хүн мэдүүлгэ ороод байна

Хүнүүд ехэнхидээ Ивалга, Тарбагатай, Сэлэнгэ, Кабанк, Байгал шадарай болон Хяагта аймагуудта газар абаха хүсэлтэй.

Тиихэдэ Тарбагатай аймагайКардон, Тарбагатай, Ивалга аймагай Ключи, Каленово болон Байгал шадарай аймагай Турунтаево нютагуудшадар ажаһуугшад газар шэлэнэ. Тэдэнэр гэр барижа, үмсын ажахы эрхилхэ, тиихэдэ сабшаланай газар болгоохо гэжэ түсэблэнэ.

Тарбагатай аймагта «Алас Дурнын гектарта» эгээ түрүүн хүртэһэн олзын хэрэг эрхилэгшэ Александр Ботов, гэр соохи эд бараа (мебель) бүтээхэ фабрика байгуулха түсэбтэй.

- Эд бараа бүтээхэ тоног хэрэгсэл худалдан абаха түсэб бии. Сайтда хаража, федеральна харгын хажууда газар шэлэһэн байнаб. Эндэһээ холо бэшэ зайн галай подстанци, хорёод метрэй зайда горхон урдана. Хүдэлмэришэдтөө гэр байра барихаар хараалнабди, ажалшадай талаар асуудал ехэ орёо ха юм, - гэжэ Александр Ботов хэлэһэн байна.

«Алас Дурнын гектар» гэһэн программа Буряад уласта 2019 оной августын 1-һээ бэелүүлэгдэжэ эхилээ. Нэн түрүүн уласаймнай ажаһуугшад түлбэригүйгөөр газар абаха аргатай.

2010 оной февралиин 1-һээ хойшо Алас Дурнын федеральна тойрогой ажаһуугшад уласай дэбисхэртэ газар абажа эхилхэ. 2020 оной августын 1-һээ Ородой Холбоото Уласай ажаһуугшад энэ программада хабаадаха юм. Үбгэ эсэгэнэрэйнгээ ажаһууһан газар һайн мэдэхэ һэн тула, уласай ажаһуугшад эдэ газар түрүүлэн эзэлхэ аргатай байха гэжэ программа хэдэн шатада бэелүүлэгдэнэ гээд тэмдэглэлтэй. «Алас Дурнын гектарта» хүртэхэ дуратайшуул «НаДальнийВосток.РФ» гэһэн федеральна системэдэ орожо, олон үүргэтэ түбүүд болон Буряадтаха Росреестрэй хүтэлбэридэ мэдүүлгэ үгэхэ аргатай.

«Алас Дурнын гектар» гэһэн программада Байгал шадарай экологиин түб газар, тиихэдэ Буряад Уласай Засагай газарай шиидхэбэреээр Северобайкальск, Улаан-Үдэ хотонууд болон хото шадарай хорин модоной зай, эдэй засагай, аршаан булагууд болон мүргэлтэй газарнууд хабааданагүй.

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ухудшается погода
Общество, 25.09.2023
На юге республике – дожди и мокрый снег
Было — стало: Ренессанс в Гостиных рядах
Общество, 24.09.2023
«А место-то, место какое! Легендарное! Историческое, можно сказать. В памяти народной застолблённое да помеченное»
В Улан-Удэ театр русской драмы показал цифровой математический велодетектив
Общество, 24.09.2023
Состоялась премьера спектакля «Исчезнувший велосипедист»
В Бурятии отгуляли праздник урожая «Тарбагатайский хлебосол»
Общество, 24.09.2023
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с праздника
В Бурятии открылась детская библиотека «Семейский сундучок»
Общество, 24.09.2023
Эта библиотека уникальна тем, что отражает культуру семейских
Дождливая погода ожидается в Бурятии
Общество, 24.09.2023
Днём по республике +10, +15
За неделю мошенники выманили у жителей Бурятии 20 млн
Общество, 23.09.2023
Жертвами аферистов стали 62 человека в республике
В Еравнинском районе Бурятии появились новые места отдыха
Общество, 23.09.2023
Их построили в сёлах Телемба, Гунда, Сосново-Озёрское, Ульдурга 
Улан-удэнец получил условный срок за истязания жены и детей
Общество, 23.09.2023
Мужчина избивал своих детей за мелкие провинности
Байкал и Баргузинская долина в сентябре
Общество, 23.09.2023
«Байкал-Daily» представляет 100 фотографий Сергея Тарасенко из путешествия по Баргузинскому и Курумканскому районам Бурятии
^