Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 января

24 января

Популярное

Буряад Уласай зарим аймагуудта дулаасуулгын хаһа эхилээ

Буряад Уласай зарим аймагуудта дулаасуулгын хаһа эхилээ
Общество, 
Буряад уласай Баргажан, Бабанта, Бэшүүр, Ярууна, Хурамхаан, Аха, Хойто-Байгалай ба Хори аймагуудта дулаасуулгын хаһа эхилээ

Энээн тухай Буряад Уласай Толгойлогшын дэргэдэхи түсэблэлгын суглаанда Буряад Уласай барилгын ба гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын сайд Николай Рузавин дуулгаа.

Табан хоногой туршада газаа дунда зэргын 8 градусһаа доошо болоходо, бусад байгууламжануудта дулаасуулгын хаһа эхилхэ.

Сентябриин 13-ай байдалаар, дулаагаар хангалгын хаһада котельнинүүдэй - 99,7%, дулаагаар хангаха сүлжээн 98,6% бэлэн. Тиихэдэ Муя аймаг хожомдожо байна. Северомуйск тосхоной котельнидэ заһабари хэгдэнэ. Таксимо тосхондо утаанай труба тодхохо ба халаалтын трассын участок заһабарилха талаар ажал хэгдэнэ. Муниципальна байгууламжын мэдээгээр, заһабарилгын ажалнууд сентябриин 26-да дүүрэхээр түсэблэгдэнэ.

Ивалга, Кабанск, Хэжэнгэ ба Байгал шадархи аймагуудта үриһөө боложо, котельнинүүд зайн галгүй. Тиимэһээ эдэ объектнүүд Барилгын ба гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын яаманай онсо хиналта доро.

- Нютагай засагай байгууламжануудай мэдээгээр, сентябриин 17 болотор котельнинүүдтэ зайн гал үгтэхэ, - гэжэ Николай Рузавин хэлээ.

Бүхы шахуу аймагуудта, Кабанск ба Муя аймагуудһаа бэшэ, түлишын нөөсэ бэлдэгдэнхэй.

- Уридшалан 5,2 сая мүнгэн түлөөд байнабди. Вагонууд харгыда гаранхай, үглөөдэр хүрэхэ ёһотой. Сентябриин һүүл болотор 3 мянган тонно түлишэ абахабди. Энэнь һарын туршада хүрэхэ, - гэжэ Кабанск аймагай засаг дарга Алексей Сокольников хэлээ.

Хойто аймагуудай дулаасуулгын хаһа барилгын болон гэр байрын ажахы ходо хинана.

- Северобайкальск хото, Хойто-Байгал ба Муя аймагууд – эндэ байдал юрын бэшэ, зүгөөр шулуун нүүрһөөр хангагшад уридшалһан мүнгэгүйгөөр нүүрһэ буулгажа үгэхэ гэжэ хэлсэгдэнхэй, - гэжэ Николай Рузавин хэлээ тобшолоо.

Дулаасуулгын хаһа саг соогоо эхилхэ талаар бүхэ арга хэмжээ абаха тухай аймагуудай засаг дарганарта даалгагданхай. Тэрэшэлэн түлишөөр ба зайн галаар хангагша эмхинүүдтэй хэлсээ баталха тухай даалгагдаа.

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лесоприёмный пункт в Бурятии захламил территорию опилками
Общество, 25.01.2022
Виновника оштрафовали на 10 тысяч рублей
В городе в Бурятии через суд снесут разрушающийся дом
Общество, 25.01.2022
Развалины представляют опасность для горожан
Стартовал челлендж бурятских скороговорок
Общество, 25.01.2022
Участникам предлагается исполнить один из двух вариантов
В Бурятии дадут субсидии социально-ориентированным организациям
Общество, 25.01.2022
Получить грант могут организации, чья деятельность улучшает социально-экономические условия жизни людей
Монгольская облепиха готова к завоеванию европейского рынка
Общество, 25.01.2022
Облепиха попала в специальный реестр географических указаний
В Улан-Удэ обещают высадить 23 тысячи деревьев
Общество, 25.01.2022
За три года было посажено 95 тысяч деревьев и кустарников
Улан-удэнку удивил результат эксперимента с магазинным мясом
Общество, 25.01.2022
Покупное куриное мясо предложили бездомным собакам
В Бурятии сохранится снежная погода
Общество, 25.01.2022
В Улан-Удэ днём до -14 градусов 
Улан-Удэ примет чемпионат и первенство ДФО по ушу
Общество, 24.01.2022
В соревнованиях будут участвовать спортсмены 5 регионов
В Бурятии одобрен проект благоустройства Таксимо
Общество, 24.01.2022
На работы выделят 3,5 миллиона рублей
В Бурятии собирают литературу для соцучреждений
Общество, 24.01.2022
Собранные книги начали поступать в соцучреждения республики
В Улан-Удэ откроется выставка молодой художницы
Общество, 24.01.2022
В экспозиции будет представлено более 60 графических работ, макеты книг и офортные доски
В дацанах России пройдут большие молебны
Общество, 24.01.2022
Они посвящены Сагаалгану и подготовке к переходу в следующий год
^