30 ноября

29 ноября

Популярное

2020 онһоо Буряад Уласта тэдхэмжэдэ хүртэхэ авиарейснүүдэй программма үргэдхэгдэхэ

2020 онһоо Буряад Уласта тэдхэмжэдэ хүртэхэ авиарейснүүдэй программма үргэдхэгдэхэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ородой Холбоото Уласайалишье нютаг можоһоо Алас Дурна зүг руу хүрэхэ авиарейснүүдтэ 2020 ондо 24 маршрут нэмэгдэхэ

Энээн тухай Ородой Холбоото Уласай юрэнхы сайд Дмитрий Медведев тогтоол абаһан байна.

Тогтоолой ёһоор, Буряад Уласһаа Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Симферополь, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи ба Жуковский руу хүнгэлтэтэй бүлэг зондо тэдхэмжэтэй маршрудууд байгуулагдаха.

Ородой Холбоото Уласай юрэнхы сайд Дмитрий Медведевэй хэлэһээр, мүнөө Алас Дурна зүг руу тэдхэмжэдэ хүртэһэн маршрудуудай программын хэмжээндэ 152 маршрут бии, 2020 онһоо тэдэ 176 болохо.

- Дунда зэргээр авиазөөлгэдэ 30% тэдхэмжэ үгтэхэ, тэрэнь хүнгэлтэтэй бүлэг зондо хүртөөмжэтэй хэмжээндэ биледэй сэн баряад байха болоно, - гэжэ Дмитрий Медведев хэлээд, авиабиледэй сэн эконом-класста нэгэ һуури аралжаанай тарифай сэнһээ 50% доогуур байха гэжэ тэмдэглээ.

Улаан-Үдэ руу тэдхэлгэтэй маршрудуудай тоолборидо долоон хотонууд ба Жуковский аэропорт (Москва можо) ороно. Тиихэдэ
2020 ондо Улаан-Үдэһөө Москва хүрэтэр биледэй сэн - 6200 түхэриг, Санкт-Петербург – 8200 түхэриг, Симферополь – 8875 түхэриг, Владивосток – 3000 түхэриг, Екатеринбург – 5500 түхэриг, Новосибирск – 2500 түхэриг, Сочи - 8850 түхэриг ба аэропорт Жуковский – 7550 түхэриг байха.

Росавиацитай хэлсээ баталһанай удаа, тэдхэмжээр Улаан-Үдэһөө ниидэхэ болоһон авиакомпанинууд эли болохо гэжэ Буряад Уласай Тээбэриин яаманда мэдээсэнэ.

- Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай дэмжэһэнэй, Алас Дурнын тойрогой бүридэлдэ ороһоной ашаар уласаймнай ажаһуугшад гүрэн дотороо аяншалха аргатай болоно. Тиихэдэ олон хүүгэдтэй бүлэнүүд хүнгэлтэтэй билет абаха юм, - гэжэ Алексей Цыденов хэлээ.

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Торт кондитера из Бурятии рухнул перед Ренатом Агзамовым
Общество, 30.11.2023
Жительница Бичура приняла участие шоу «Король десертов. Кубок Агзамова»
В Бурятии проведут фестиваль хлеба и сала
Общество, 30.11.2023
Он состоится в Тарбагатае  
Глава СКР заинтересовался ситуацией с новыми домами для переселенцев в Улан-Удэ
Общество, 30.11.2023
Александру Бастрыкину доложат о ходе доследственной проверки
Бурятия представила свою новогоднюю ёлку в Москве
Общество, 30.11.2023
Зелёную красавицу украсили национальными атрибутами
^