26 Февраля

25 Февраля

24 Февраля

Популярное

Уран уншалгын дээжэ

Общество,  30.12.2015 13:43
Буряад хэлэнэй габшагай һарын гаршаг доро уласай дунда мэргэжэлэй һуралсалай гуламтануудай оюутадай иимэ нэрэтэй мүрысөөн үнгэрһэн долоон хоногто эмхидхэгдэбэ. Тус хэмжээ ябуулгые Буряадай багшанарай колледж угтан абаба

Энэ хэмжээ ябуулгада долоон дунда мэргэжэлэй һургуулинуудай 20 гаран оюутан хабаадаа гээд хэлэлтэй. Буряадай суута уран зохёолшодой Цырендулма Дондогойн, Дамба Дашанимаевай, Матвей Чойбоновой шүлэгүүд зэдэлээ. Мүн тиихэдэ Намжил Нимбуевай, Санжай-Ханда Дармаевагай, Ким Цыденовэй болон Лопсон Гергеновэй найруулгануудые хабаадагшад уран һайханаар уншаа. Гадна өөрынгөө зохёоһон шүлэг уншаха дуратайшуулай байһаниинь һайшаалтай.

Багшанарай колледждо хүршэ болохо Буряадай Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат һургуулиин шабинар уран гоёор шүлэгүүдые хэмжээ ябуулгын эхиндэ найруулба. Мүн тиихэдэ жюриин түрүүлэгшэ, Россиин габьяата артистка Должин Тангатова Цырендулма Дондогойн шүлэг уншажа, баяр ёһололой эхи табиба.

- Һүүлэй үедэ залуушуулнай түрэл буряад хэлэн дээрээ хөөрэлдэдэг болоо. Нэгэ сагта хөөрэлдэхэһөө байха ганса нэгэ үгэ хэлэхэеэ эшэдэг болоод байгаа бэлэй, - гээд Должин Тангатова хөөрэнэ. - Ехэ һонирхожо шагнааб, харааб. Хүүгэд бэрхэ байһанаа харуулаа. Баһа багшанартань баяр хүргэхэ хэрэгтэй, тэдэнэй ашаар лэ түрэл хэлэеэ залуу һүрэгнай шудалжа ябана гэбэл, алдуу болохогүй.

Шүлэг уранаар уншаха гээшэ бэлэн хэрэг бэшэ ааб даа. Тэрэ шүлэгэйнгөө удхые гаргажа шадаха, юун тухай уншажа байнабши гэжэ ойлгохо хэрэгтэй. Булта юумэнһөө айнгүйгөөр, сэдьхэл зүрхөө хүдэлгөөд, үнэн зүрхэнһөө буряад хэлэн дээрэ уншажа гарабал даа.

“Эрмэлзэл”, “Уран уншалгын дүршэлэй дээжэ” болон “Уран найруулгын баялиг” гэһэн гурбан номинацида илагшад тодороо. Тиигэжэ гурбадахи һууринуудые Анжела Налханова (аграрна колледж), Валентина Нисюркеева (багшанарай колледж) болон Сэсэг Буянтуева (медицинскэ колледж) эзэлээ. Эндэ Валентина Нисюркеева буряад яһанай басаган бэшэшье һаа, суута Дамба Дашанимаевай мэдээжэ “Тоёон” гэһэн шүлэгые тон уранаар уншаа.

Светлана Эрдынеева (Багшанарай колледж), Абида Санданов (аграрна колледж) болон Аюна Цыденова (хүгжэмэй колледж) хоёрдохи шатын димпломуудые абаа.

Мария Очирова ба Аяна Жамсаранова (худалдаа наймаанай- экономическа техникум) болон Амарсана Нимаева (багшанарай колледж) нэгэдэхи һуурида гараа.

Харин мүрысөөнэй гол шан болохо Гран-придэ Чайковскиин нэрэмжэтэ хүгжэмэй колледжын оюутан Намжилма Цыбикова хүртэбэ.

Тус хэмжээ ябуулгада багшанарай колледжын оюутад һайнаар бэлдэжэ гараа гээд хэлэхэ шухала. Тэндэ аза талаан ехэтэй хүбүүд, басагад һурадаг байна. Мүрысөөнэй үедэ забһарлалай гарахадань, сугларагшадые гоё хатарнуудаар, хонгёо дуунуудаар һуралсалай гуламтын оюутад хужарлуулаа. Мүн тиихэдэ тэдэ һонирхолтой хүгжэмэй-уран зохёолой композици бэлдэжэ, олоной һайшаалда хүртөө, дуулгаха «Буряад Унэн».
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Другое в "Общество"

Чучело Масленицы сожгли в Улан-Удэ (фоторепортаж)
Общество, 26.02.2017
Праздник с Масленицей и Дедом Морозом прошёл в Этнографическом музее. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
 
Общество, 26.02.2017
Кажущийся прочным лёд на самом деле хрупок, предупреждают спасатели
Улан-Удэ отметил «Широкую Масленицу» (фоторепортаж)
Общество, 26.02.2017
Молодецкие забавы и праздничные гуляния устроили в улан-удэнском парке. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с «Широкой Масленицы»
 
Общество, 26.02.2017
Они планируют за 4 дня объехать остров на велосипеде
Зарплата в Бурятии растёт быстрее, чем цены
Общество, 26.02.2017
В Бурятии средняя зарплата за десять лет выросла на 10,3% быстрее, чем инфляция
Общество, 26.02.2017
В Восточном военном округе создана рабочая группа для решения жилищных проблем военнослужащих по контракту
Общество, 26.02.2017
Они прошли Крестным ходом по следам армии белого генерала Каппеля
Общество, 26.02.2017
Полученные «заповедки» обменивали на призы
Общество, 26.02.2017
Гуляния пройдут в Этнографическом музее, в парках города
Общество, 26.02.2017
По Бурятии прогнозируют температуру на один градус выше
В Улан-Удэ прошли гонки на собачьих упряжках (фоторепортаж)
Общество, 26.02.2017
Улан-удэнцы соревновались в гонках на ездовых собаках - хаски, самоедах и других пород. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
 
Улан-удэнцы очистились от грехов на обряде «Дугжууба» (фоторепортаж)
Общество, 25.02.2017
Тысячи улан-удэнцев посетили сегодня обряд очищения огнём «Дугжууба». «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
 
Общество, 25.02.2017
Семь ударов оружием в жизненно-важные органы – признак желания лишить человека жизни, пришел к выводу суд
Общество, 25.02.2017
Уборкой наледи и сосулек на крышах должны заниматься ежедневно
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
16.02.2017
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
16.01.2017
Валерий Кожевников
Валерий Кожевников
Министр здравоохранения Республики Бурятия
28.12.2016
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
26.12.2016
^