Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 августа

31 июля

30 июля

Популярное

Буряад республика соо хуушан гэрнүүдһээ нүүлгэхэ ажал дүрэбэ

Буряад республика соо хуушан гэрнүүдһээ нүүлгэхэ ажал дүрэбэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жаран хүн мүнгэнэй түлбэриень абажа гараба

Мүнөө дээрэ жаран хүн мүнгэнэй түлбэри абажа, хуушарһан гэрнүүдһээ нүүхэ боломжотой болоо юм. Иимэ зоной тоо хадаа 2019 ондо нүүлгэхэ еһотой гэжэ түсэблэгдэһэн байгаа. Энэ хэрэгтэ республикын мүн лэ гүрэнэй санһаа ехэ мүнгэ гаргагдаһан юм. 

- Тиигэжэ 2019 ондо хуушарһан байшангуудһаа нүүлгэхэ ажалай хэрэг бүтэбэ гэжэ тоологдохоор юм, – гэжэ барилгын яаманай мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ. 

Удаадахи жэлдэ табан зуун жаран дүрбэн хүн нүүгдэхэ гэжэ түсэбтэй, юһэн мянга дүрбэлжэн метрһээ. Тэдэнэй хэрэгтэ дүрбэн зуун далан сая түхэриг гарагдаха. Энэ мүнгэн гүрэнэй санһаа һомологдохо юм.

- Хоер мянга арбан юһэн ондо жаран зоной хуушарһан гэрнүүдһээ нүүгдэхэ хэрэгтэ гушан табан сая түхэриг гүрэнэй, республикын, аймагуудай сангуудһаа гаргагдана. Энэ хэрэгтэ дүрбэн буряадай аймагууд оролсохо – Улаан-Үдэ хото, Зэдын аймаг, Захааминай аймаг, Байгалшадарай аймаг, - гэжэ барилгын яаман соо тэмдэглэнэ.

Тиимэһээ жэлһээ жэл бүри шэнэ гэрнүүдтэ ороһон зоной тоо олон, ехэ боложол байха юм.

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Загрузка...
^