07 декабря

Популярное

Буряад Уласай Толгойлогшо Улаан-Баатарта Россиин ба Монголой Юрэнхылэгшэнэрэй уулзалгада хабаадаа

Буряад Уласай Толгойлогшо Улаан-Баатарта Россиин ба Монголой Юрэнхылэгшэнэрэй уулзалгада хабаадаа
Общество,  Фото:пресс-служба Кремля
Монгол Уласта Халхын голдо япон-манжа булимтарагшадые совет болон ба монголой сэрэгүүдэй илаһанай 80 жэлэй ойн баярта дашарамдуулһан хэмжээ ябуулганууд үргэлжэлһөөр

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин ба Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов тус хэмжээндэ хабаадалсаа.

Сентябриин 3-да хотын түб талмай дээрэ Ородой Холбоото Улас болон Монгол Уласай Юрэнхылэгшэнэрэй албан хэрэгээр уулзажа хөөрэлдэһэн байна. Гүрэнүүдэй хүтэлбэрилэгшэд оршон үеын байдал болон ородой-монголой холбоо харилсаанай саашанхи хүгжэлтэ, нютаг можонуудай шухала асуудалнуудые зүбшэн хэлсээ. Тиигэжэ хэлсээнүүд баталагдаһан байна. Энэ уулзалгада Алексей Цыденов хабаадалсаа.

- Халхын голой байлдаан хоёр арадуудые нэгэдүүлээ. СССР гүрэн тэрэ сагта гадаадын булимтарагшадһаа Монгол уласые аршалха талаар дэмжэжэ, Монгол Уласашье Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай үедэ манай гүрэндэ шадаха зэргээрээ туһа хүргөө. Дайнай һүүлээрхи жэлнүүдтэ манай харилсаан улам үргэдхэгдөө. Һүүлэй арбаад жэлнүүдтэ манай гүрэндэ, ба Монголдошье байдал үндэһөөрөө хубилжа, элдэб үйлэ хэрэгүүд болоо, зүгөөр урид жэлнүүдтэ табигдаһан һуури, эб найрамдалай, хамтын ажалай, холбоо харилсаагай үндэһэн – эдэ бүгэдэ байһаараа. Монголдо ерээд байхадаа, ехэ баяртай байнаб, мүнөөдэрэй энэ уулзалга хоёр талын холбоо хүгжөөлгэдэ туһа болохо гэжэ этигэнэб, - гэжэ Владимир Путин тэмдэглээ гэжэ Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын мэдээсэлэй албан дуулгана.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин сентябриин 2-то баяр ёһололой хэмжээ ябуулгада хабаадаха гэжэ Монгол Уласай Юрэнхылэгшэ Халтмагийн Баттулгын урилгаар албан ёһоной хэрэгүүдээр хүршэ гүрэн ерэһэн байна гээд һануулнабди. Тэрэл үдэр Владимир Путин Советскэ Союзай маршал Георгий Жуковай хүшөөдэ баглаа сэсэг үргөө.

- Халхын голой Илалтын 80 жэлэй ойдо зорюулагдаһан хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэбэ. Владимир Владимирович Путин ба Халтмагийн Баттулга дүнгүүдээ согсолоо. Буряад Уласһаа Монгол хүрэтэр авто урилдаанда зүжэгшэд, волонтернууд, ниитын эмхинүүд хабаадаа. Тэдэнэр харгы замдаа тоглолто табижа, нютагай хүнүүдэй дэмжэлгэдэ хүртөө. Халхын голдо байлдаанай болоһон газарта Буряад Уласһаа хүшөө табигдаа. Тэрэ байлдаанда уласаймнай 16 мянга тухай ажаһуугшаднай хабаадалсаа. Хүшөө бодхоожо, үнгэрһэн үйлэ хэрэгүүд тухай дурасхаал мүнхэлэгдэбэ. Ород гүрэн ба Монгол Улас хододоо нягта харилсаатайгаар хүдэлөө, илангаяа бидэндэ хабаатай. Урагшаа хамта дабшахабди!” - гэжэ Алексей Цыденов хэлээ.Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия отметит столетие республиканского спорта
Общество, 07.12.2023
Мероприятия состоятся в ФСК Улан-Удэ
В Бурятии определены победители эвенкийского фестиваля
Общество, 07.12.2023
В столице республики завершился очередной «Эвенкийский нимнгакан»
В Усть-Ордынском округе открылся «Улус мастеров»
Общество, 07.12.2023
В одном из сёл округа создан музей народных промыслов
В Еравнинском районе Бурятии родилась двойня
Общество, 07.12.2023
Девочек назвали Зухрой и Фатимой
Монголия примет участие в волейбольном турнире в Бурятии
Общество, 07.12.2023
Будут разыграны призы от города Закаменск
В Иркутске обустроили хоккейную аллею с ледовыми скульптурами
Общество, 07.12.2023
На бульваре Гагарина появилась аллея, посвящённая 100-летию иркутского хоккея с мячом
В Улан-Удэ пройдёт турнир по вольной борьбе на призы почётного гражданина
Общество, 07.12.2023
За медали поборются спортсмены ссузов, вузов и спортшкол города
В Прибайкалье рысь живёт рядом пешеходным турмаршрутом
Общество, 07.12.2023
Как сообщили в нацпарке, животное не представляет опасности для посетителей
В Улан-Удэ будут работать 6 ёлочных базаров
Общество, 07.12.2023
Они разместятся во всех районах города
Забайкалье освободят от уплаты налога при продаже квартир детям-сиротам
Общество, 07.12.2023
Также это коснётся продажи квартир переселенцам
В Иркутской области готовят к показу фильм-сказку на бурятском языке
Общество, 07.12.2023
Ленту снимали в Усть-Ордынском Бурятском округе
В школе Бурятии ветерана труда поздравили с 90-летием
Общество, 07.12.2023
Трудовой стаж педагога-юбиляра составляет более 60 лет
Педагоги Бурятии вошли в топ-10 «Билета в будущее»
Общество, 07.12.2023
Участники команд погружались в проектную среду под руководством опытных экспертов
Загрузка...
^