Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Апреля

Популярное

Буряад Уласай Толгойлогшо Улаан-Баатарта Россиин ба Монголой Юрэнхылэгшэнэрэй уулзалгада хабаадаа

Буряад Уласай Толгойлогшо Улаан-Баатарта Россиин ба Монголой Юрэнхылэгшэнэрэй уулзалгада хабаадаа
Общество,  Фото:пресс-служба Кремля
Монгол Уласта Халхын голдо япон-манжа булимтарагшадые совет болон ба монголой сэрэгүүдэй илаһанай 80 жэлэй ойн баярта дашарамдуулһан хэмжээ ябуулганууд үргэлжэлһөөр

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин ба Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов тус хэмжээндэ хабаадалсаа.

Сентябриин 3-да хотын түб талмай дээрэ Ородой Холбоото Улас болон Монгол Уласай Юрэнхылэгшэнэрэй албан хэрэгээр уулзажа хөөрэлдэһэн байна. Гүрэнүүдэй хүтэлбэрилэгшэд оршон үеын байдал болон ородой-монголой холбоо харилсаанай саашанхи хүгжэлтэ, нютаг можонуудай шухала асуудалнуудые зүбшэн хэлсээ. Тиигэжэ хэлсээнүүд баталагдаһан байна. Энэ уулзалгада Алексей Цыденов хабаадалсаа.

- Халхын голой байлдаан хоёр арадуудые нэгэдүүлээ. СССР гүрэн тэрэ сагта гадаадын булимтарагшадһаа Монгол уласые аршалха талаар дэмжэжэ, Монгол Уласашье Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай үедэ манай гүрэндэ шадаха зэргээрээ туһа хүргөө. Дайнай һүүлээрхи жэлнүүдтэ манай харилсаан улам үргэдхэгдөө. Һүүлэй арбаад жэлнүүдтэ манай гүрэндэ, ба Монголдошье байдал үндэһөөрөө хубилжа, элдэб үйлэ хэрэгүүд болоо, зүгөөр урид жэлнүүдтэ табигдаһан һуури, эб найрамдалай, хамтын ажалай, холбоо харилсаагай үндэһэн – эдэ бүгэдэ байһаараа. Монголдо ерээд байхадаа, ехэ баяртай байнаб, мүнөөдэрэй энэ уулзалга хоёр талын холбоо хүгжөөлгэдэ туһа болохо гэжэ этигэнэб, - гэжэ Владимир Путин тэмдэглээ гэжэ Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын мэдээсэлэй албан дуулгана.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин сентябриин 2-то баяр ёһололой хэмжээ ябуулгада хабаадаха гэжэ Монгол Уласай Юрэнхылэгшэ Халтмагийн Баттулгын урилгаар албан ёһоной хэрэгүүдээр хүршэ гүрэн ерэһэн байна гээд һануулнабди. Тэрэл үдэр Владимир Путин Советскэ Союзай маршал Георгий Жуковай хүшөөдэ баглаа сэсэг үргөө.

- Халхын голой Илалтын 80 жэлэй ойдо зорюулагдаһан хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэбэ. Владимир Владимирович Путин ба Халтмагийн Баттулга дүнгүүдээ согсолоо. Буряад Уласһаа Монгол хүрэтэр авто урилдаанда зүжэгшэд, волонтернууд, ниитын эмхинүүд хабаадаа. Тэдэнэр харгы замдаа тоглолто табижа, нютагай хүнүүдэй дэмжэлгэдэ хүртөө. Халхын голдо байлдаанай болоһон газарта Буряад Уласһаа хүшөө табигдаа. Тэрэ байлдаанда уласаймнай 16 мянга тухай ажаһуугшаднай хабаадалсаа. Хүшөө бодхоожо, үнгэрһэн үйлэ хэрэгүүд тухай дурасхаал мүнхэлэгдэбэ. Ород гүрэн ба Монгол Улас хододоо нягта харилсаатайгаар хүдэлөө, илангаяа бидэндэ хабаатай. Урагшаа хамта дабшахабди!” - гэжэ Алексей Цыденов хэлээ.


Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии предприятия захламили погрузочные площадки
Общество, 10.04.2020
Организации привлекли к административной ответственности
На центральных улицах Иркутска моют и меняют ограждения
Общество, 10.04.2020
Дезинфицирующими средствами обрабатываются остановочные пункты, лавочки, территории общественных пространств
В учреждениях соцзащиты Бурятии больных коронавирусом нет
Общество, 10.04.2020
В организациях проводится ежедневный мониторинг состояния здоровья
107 квартир приобретут для медработников Забайкалья
Общество, 10.04.2020
Жильё для медиков приобретается за счёт единой дальневосточной субсидии
Цирк Бурятии отметит 20-летний юбилей
Общество, 10.04.2020
Народный артист Бурятии Буянто Цыренов вспомнил о том, как проходили первые гастроли в Агинске
В Бурятии коров обследовали на бруцеллёз
Общество, 10.04.2020
В Кяхтинском районе больных бруцеллёзом коров нет
Общество, 10.04.2020
В регионе постепенно увеличивается число больных коронавирусом
Военные Бурятии обрабатывают дома в Сосновом Бору
Общество, 10.04.2020
Дезинфекция будет проводиться ежедневно
Общество, 10.04.2020
В регионе действует режим повышенной готовности
В Бурятии врачебно-физкультурный диспансер пришёл на помощь поликлинике
Общество, 10.04.2020
Медики в Улан-Удэ показывают замечательный пример взаимовыручки во время пандемии
В Бурятии ламы принимают только в исключительных случаях
Общество, 10.04.2020
Буддийская Сангха просит верующих оставаться дома
Грейдеры пройдут по 300 улицам Улан-Удэ
Общество, 10.04.2020
На грунтовых дорогах проведут грейдирование
Жителям Бурятии предлагают виртуально посетить музей
Общество, 10.04.2020
Национальный музей представил экспозиции, которые проходили в разное время
Постамент в центре Улан-Удэ будет пустым почти три недели
Общество, 10.04.2020
Опустел постамент памятника маршалу Рокоссовскому
^