27 марта

Популярное

Улаан-Үдын 25-дахи һургуулида залгалаа байшан баригдана

Улаан-Үдын 25-дахи һургуулида залгалаа байшан баригдана
Общество, 
Буряад Уласта һургуулинуудта гурбан халаан усадхаха талаар хэмжээ ябуулганууд үргэлжэлэгдэһөөр

Мүнөө дээрээ Улаан-Үдын 25-дахи һургуулида залгалаа байшан бодхоогдоно. Тэрэнэй ашаар, һурагшадай 250 нэмэлтэ һуури гаража үгэхэ юм. Һуралсалай 2018-2019 онуудта болбосоролой 500 һууритай эмхидэ 1,7 мянга гаран хүүгэд нэгэ халаанда һуража байгаа. Тэрэ тоодо, эхин һургуулиин 105 хүүгэд гурбадахи халаанда һураа.

- Мүнөө байһан һургуулиин байшан 1968 ондо баригдаа. Нёдондо жэл манай һургуули 50 жэлэйнгээ ойн баяр угтаһан байна. Тиимэһээ шэнэ байра багшанарта, түрэлхидтэ ба һургашадта эрхим бэлэг болохо. Тиигэжэ һургуулиин ажалшье бага хүнгэн болохо. Гэхэтэй хамта, шэнэ һурагшадые абажа шадахабди. Шэнэ байшанда эхин һургуулиин 4 классуудые болон физикын, химиин, биологиин классууд оруулагдаха. Һуралсалай мүнөө үеын тоног түхеэрэмжэнүүдээр танхимууд хангагдажа, һуралсалшье һонирхолтой болохо, - гэжэ 25-дахи һургуулиин захирал Елена Ларченко тэмдэглээ.

Түсэлэй ёһоор, шэнэ байшанда хоёр халаанда 500 һурагшад һураха юм. Һуралсалай танхимуудай гадуур, номой сан, тамирай зал, хубсаһаа һэлгэхэ, хоол бариха газарнууд болон 90 һууритай харагшадай зал баригдаха. Тиихэдэ резинэ хушалтатай футбол-волейболой талмай ба эхин шатын ангиин һурагшадай наадаха талмай хараалагдана.

“Болбосорол” гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ барилгада 298 сая гаран түхэриг һомологдоо. Барилга «Регион Строй» бүлгэм ябуулна. Тэдэ 2019 оной декабрь һарада барилга дүүргэхэ ёһотой. Мүнөө зайн галай кабель татаха талаар болон бусадшье барилгын ажал хэгдэжэ,

- Буряад Уласта “Болбосорол” гэһэн үндэһэтэнэй түсэл бэелүүлһэнэй ашаар Улаан-Үдэ хотодо һургуулинуудта гурбадахи халаанай асуудал шиидхэгдэхэ, - гэжэ Буряад Уласай болбосоролой ба эрдэм ухаанай сайд Баир Жалсанов хэлэнэ. – Гурбадахи халаан усадхаха хэмжээндэ Буряад Уласта Улаан-Үдын 63-дахи һургуулида дулаан залгалаатай 350 һууритай шэнэ байшан баригдаа. 112-дохи микрорайондо нэгэ халаанда 744 һурагшадта шэнэ байшан нээгдээ. Тиигэжэ һурагшад хоёр халаанда һураха болоо.

Буряад Уласта гурбадахи халаан усадхалгада федеральна бюджедһээ “Болбосорол” үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ 5 гаран млрд түхэриг һомологдоо. Улаан-Үдэдэ 25-дахи һургуулиин шэнэ байшан барихаһаа гадна 33-дахи гимназида, 49-дэхи һургуулида залгалаа байшан баригдаха. 40-дэхи һургуулиин хуушан һуури дээрэ болон Автотранспортная гудамжада 1275 һууритай томо һургуули баригдахаар түсэблэгдэнэ.

Тиихэдэ уласай аймагуудта шэнэ һургуулинууд баригдаха: Ивалга аймагай Поселье, Хойто-Бэе, Загарай аймагай Доодо Тайлса, Түнхэн аймагай Аршаан, Кабанскын аймагай Клюевка ба Тарбагатай аймагай Доодо Саянта һууринуудта.

2024 он болотор хүсэндөө байһан 12 үндэһэн түсэлнүүд Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай "майн" Зарлигай дүүргэлтэ болгон зохёогдожо баталагдаһан гэжэ һануулха хэрэгтэй.

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ состоится турнир по бурятской борьбе
Общество, 27.03.2023
Его проведут в честь Хамбо-лам Гоман дацана
В Бурятии стартовал межвузовский турнир по мини-футболу
Общество, 27.03.2023
В соревнованиях принимает участие 5 команд
В Улан-Удэ объявлен конкурс «Мода и время»
Общество, 27.03.2023
Участникам предлагается снять видеоролик в советской одежде
Жительница Улан-Удэ отдала племяннице свою почку
Общество, 27.03.2023
У родственниц оказалась идеальная совместимость
В дацане Бурятии ламы прочитают «Ганжур»
Общество, 27.03.2023
В Иволгинском районе состоится Ганжур хурал
Монгольские близнецы победили китайских «интеллектуалов»
Общество, 27.03.2023
Сёстры выиграли битву умов у «Короля мозгов» и чемпиона Китая по запоминанию
В Улан-Удэ откроется весенняя выставка «Золотые Рыбки»
Общество, 27.03.2023
На ней будут представлены работы художницы Евгении Музюковой
Ссузы Бурятии посоревновались в рыбалке на Байкале
Общество, 27.03.2023
Мероприятие было приурочено к Году педагога и наставника
На севере Бурятии построят новый парк
Общество, 27.03.2023
Оценить «Парк Таксимо» можно будет уже этим летом
Театр из Улан-Удэ занял призовое место на международном фестивале
Общество, 27.03.2023
Школьники Бурятии успешно выступили в Монголии
Толпа подростков собралась на главной площади Улан-Удэ ради звезды TikTok
Общество, 27.03.2023
Восторженные школьники долго не хотели отпускать популярного блогера Азамата Айталиева
В Чите написали всебурятский диктант
Общество, 27.03.2023
Шесть участников справились с заданием на оценку «отлично»
Иркутская область приняла участие в обсуждении закона о Байкале
Общество, 27.03.2023
Правительство региона поддержало проведение санитарных рубок
В Бурятии определились чемпионы по киберспорту
Общество, 27.03.2023
Победители войдут в состав сборной региона
^