Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 июля

30 июня

Популярное

Улаан-Үдын 25-дахи һургуулида залгалаа байшан баригдана

Улаан-Үдын 25-дахи һургуулида залгалаа байшан баригдана
Общество, 
Буряад Уласта һургуулинуудта гурбан халаан усадхаха талаар хэмжээ ябуулганууд үргэлжэлэгдэһөөр

Мүнөө дээрээ Улаан-Үдын 25-дахи һургуулида залгалаа байшан бодхоогдоно. Тэрэнэй ашаар, һурагшадай 250 нэмэлтэ һуури гаража үгэхэ юм. Һуралсалай 2018-2019 онуудта болбосоролой 500 һууритай эмхидэ 1,7 мянга гаран хүүгэд нэгэ халаанда һуража байгаа. Тэрэ тоодо, эхин һургуулиин 105 хүүгэд гурбадахи халаанда һураа.

- Мүнөө байһан һургуулиин байшан 1968 ондо баригдаа. Нёдондо жэл манай һургуули 50 жэлэйнгээ ойн баяр угтаһан байна. Тиимэһээ шэнэ байра багшанарта, түрэлхидтэ ба һургашадта эрхим бэлэг болохо. Тиигэжэ һургуулиин ажалшье бага хүнгэн болохо. Гэхэтэй хамта, шэнэ һурагшадые абажа шадахабди. Шэнэ байшанда эхин һургуулиин 4 классуудые болон физикын, химиин, биологиин классууд оруулагдаха. Һуралсалай мүнөө үеын тоног түхеэрэмжэнүүдээр танхимууд хангагдажа, һуралсалшье һонирхолтой болохо, - гэжэ 25-дахи һургуулиин захирал Елена Ларченко тэмдэглээ.

Түсэлэй ёһоор, шэнэ байшанда хоёр халаанда 500 һурагшад һураха юм. Һуралсалай танхимуудай гадуур, номой сан, тамирай зал, хубсаһаа һэлгэхэ, хоол бариха газарнууд болон 90 һууритай харагшадай зал баригдаха. Тиихэдэ резинэ хушалтатай футбол-волейболой талмай ба эхин шатын ангиин һурагшадай наадаха талмай хараалагдана.

“Болбосорол” гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ барилгада 298 сая гаран түхэриг һомологдоо. Барилга «Регион Строй» бүлгэм ябуулна. Тэдэ 2019 оной декабрь һарада барилга дүүргэхэ ёһотой. Мүнөө зайн галай кабель татаха талаар болон бусадшье барилгын ажал хэгдэжэ,

- Буряад Уласта “Болбосорол” гэһэн үндэһэтэнэй түсэл бэелүүлһэнэй ашаар Улаан-Үдэ хотодо һургуулинуудта гурбадахи халаанай асуудал шиидхэгдэхэ, - гэжэ Буряад Уласай болбосоролой ба эрдэм ухаанай сайд Баир Жалсанов хэлэнэ. – Гурбадахи халаан усадхаха хэмжээндэ Буряад Уласта Улаан-Үдын 63-дахи һургуулида дулаан залгалаатай 350 һууритай шэнэ байшан баригдаа. 112-дохи микрорайондо нэгэ халаанда 744 һурагшадта шэнэ байшан нээгдээ. Тиигэжэ һурагшад хоёр халаанда һураха болоо.

Буряад Уласта гурбадахи халаан усадхалгада федеральна бюджедһээ “Болбосорол” үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ 5 гаран млрд түхэриг һомологдоо. Улаан-Үдэдэ 25-дахи һургуулиин шэнэ байшан барихаһаа гадна 33-дахи гимназида, 49-дэхи һургуулида залгалаа байшан баригдаха. 40-дэхи һургуулиин хуушан һуури дээрэ болон Автотранспортная гудамжада 1275 һууритай томо һургуули баригдахаар түсэблэгдэнэ.

Тиихэдэ уласай аймагуудта шэнэ һургуулинууд баригдаха: Ивалга аймагай Поселье, Хойто-Бэе, Загарай аймагай Доодо Тайлса, Түнхэн аймагай Аршаан, Кабанскын аймагай Клюевка ба Тарбагатай аймагай Доодо Саянта һууринуудта.

2024 он болотор хүсэндөө байһан 12 үндэһэн түсэлнүүд Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай "майн" Зарлигай дүүргэлтэ болгон зохёогдожо баталагдаһан гэжэ һануулха хэрэгтэй.

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ откроется выставка победителей конкурса «Уран дархан»
Общество, 01.07.2022
В этом году мероприятие приурочено к межрегиональному съезду «Содружество дарханов»
В Бурятии пройдёт конное паломничество буддистов
Общество, 01.07.2022
Верующие Тунки отправятся в Закамну на освящение статуи Будды Арья-Бала
В Иркутске покажут работы бурятской художницы
Общество, 01.07.2022
В городе пройдёт выставка работ Аллы Цыбиковой
В Улан-Удэ покажут «Алмазную грань Байкала»
Общество, 01.07.2022
В музее Сампилова откроется выставка «Лучшего фоторепортёра Иркутской области XX века»
В парке Улан-Удэ отметят праздник «Холи»
Общество, 01.07.2022
Вход на фестиваль красок будет свободным
В Прибайкальском нацпарке спасают бухту
Общество, 01.07.2022
Местность возьмут под жёсткий контроль
В Улан-Удэ провели спартакиаду для подростков «Я выбираю спорт!»
Общество, 01.07.2022
Соревнования были посвящены Дню борьбы с наркоманией
В Улан-Удэ после ремонта открыли площадку «Играл Байкал»
Общество, 01.07.2022
Подрядчик устранил дефекты на дорожках
В Иркутске шаманы поднесут подношения хозяину Ангары
Общество, 01.07.2022
На острове Комсомольский пройдёт тайлган «Ама Сагаан ноён»
В нацпарке в Бурятии установили «вещий камень»
Общество, 01.07.2022
Ранее здесь располагалась площадка для сбора твёрдых бытовых отходов
Ученица лицея установит флаг Забайкалья в Арктике
Общество, 01.07.2022
Школьница победила на всероссийском конкурсе «Большая перемена»
В Иркутской области стартовал «Сур-Харбан-2022»
Общество, 01.07.2022
Он проходит в Усть-Ордынском Бурятском округе
В России отменили все COVID-ограничения
Общество, 01.07.2022
Решение озвучил Роспотребнадзор
В Бурятии школьников наградили знаками отличия
Общество, 01.07.2022
В этом году знак «Юниор» получили восемь учащихся Улан-Удэ
^