Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 января

27 января

Популярное

Улаан-Үдын 25-дахи һургуулида залгалаа байшан баригдана

Улаан-Үдын 25-дахи һургуулида залгалаа байшан баригдана
Общество, 
Буряад Уласта һургуулинуудта гурбан халаан усадхаха талаар хэмжээ ябуулганууд үргэлжэлэгдэһөөр

Мүнөө дээрээ Улаан-Үдын 25-дахи һургуулида залгалаа байшан бодхоогдоно. Тэрэнэй ашаар, һурагшадай 250 нэмэлтэ һуури гаража үгэхэ юм. Һуралсалай 2018-2019 онуудта болбосоролой 500 һууритай эмхидэ 1,7 мянга гаран хүүгэд нэгэ халаанда һуража байгаа. Тэрэ тоодо, эхин һургуулиин 105 хүүгэд гурбадахи халаанда һураа.

- Мүнөө байһан һургуулиин байшан 1968 ондо баригдаа. Нёдондо жэл манай һургуули 50 жэлэйнгээ ойн баяр угтаһан байна. Тиимэһээ шэнэ байра багшанарта, түрэлхидтэ ба һургашадта эрхим бэлэг болохо. Тиигэжэ һургуулиин ажалшье бага хүнгэн болохо. Гэхэтэй хамта, шэнэ һурагшадые абажа шадахабди. Шэнэ байшанда эхин һургуулиин 4 классуудые болон физикын, химиин, биологиин классууд оруулагдаха. Һуралсалай мүнөө үеын тоног түхеэрэмжэнүүдээр танхимууд хангагдажа, һуралсалшье һонирхолтой болохо, - гэжэ 25-дахи һургуулиин захирал Елена Ларченко тэмдэглээ.

Түсэлэй ёһоор, шэнэ байшанда хоёр халаанда 500 һурагшад һураха юм. Һуралсалай танхимуудай гадуур, номой сан, тамирай зал, хубсаһаа һэлгэхэ, хоол бариха газарнууд болон 90 һууритай харагшадай зал баригдаха. Тиихэдэ резинэ хушалтатай футбол-волейболой талмай ба эхин шатын ангиин һурагшадай наадаха талмай хараалагдана.

“Болбосорол” гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ барилгада 298 сая гаран түхэриг һомологдоо. Барилга «Регион Строй» бүлгэм ябуулна. Тэдэ 2019 оной декабрь һарада барилга дүүргэхэ ёһотой. Мүнөө зайн галай кабель татаха талаар болон бусадшье барилгын ажал хэгдэжэ,

- Буряад Уласта “Болбосорол” гэһэн үндэһэтэнэй түсэл бэелүүлһэнэй ашаар Улаан-Үдэ хотодо һургуулинуудта гурбадахи халаанай асуудал шиидхэгдэхэ, - гэжэ Буряад Уласай болбосоролой ба эрдэм ухаанай сайд Баир Жалсанов хэлэнэ. – Гурбадахи халаан усадхаха хэмжээндэ Буряад Уласта Улаан-Үдын 63-дахи һургуулида дулаан залгалаатай 350 һууритай шэнэ байшан баригдаа. 112-дохи микрорайондо нэгэ халаанда 744 һурагшадта шэнэ байшан нээгдээ. Тиигэжэ һурагшад хоёр халаанда һураха болоо.

Буряад Уласта гурбадахи халаан усадхалгада федеральна бюджедһээ “Болбосорол” үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ 5 гаран млрд түхэриг һомологдоо. Улаан-Үдэдэ 25-дахи һургуулиин шэнэ байшан барихаһаа гадна 33-дахи гимназида, 49-дэхи һургуулида залгалаа байшан баригдаха. 40-дэхи һургуулиин хуушан һуури дээрэ болон Автотранспортная гудамжада 1275 һууритай томо һургуули баригдахаар түсэблэгдэнэ.

Тиихэдэ уласай аймагуудта шэнэ һургуулинууд баригдаха: Ивалга аймагай Поселье, Хойто-Бэе, Загарай аймагай Доодо Тайлса, Түнхэн аймагай Аршаан, Кабанскын аймагай Клюевка ба Тарбагатай аймагай Доодо Саянта һууринуудта.

2024 он болотор хүсэндөө байһан 12 үндэһэн түсэлнүүд Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай "майн" Зарлигай дүүргэлтэ болгон зохёогдожо баталагдаһан гэжэ һануулха хэрэгтэй.
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Кабанском районе Бурятии проведут конкурс «Мой Белый месяц»
Общество, 28.01.2021
Победителей наградят денежными призами
К 240-летию Агинского реализуется проект «Агинское – мой посёлок!»
Общество, 28.01.2021
В его рамках стартовал литературный конкурс для школьников
В Иркутской области пробегут лыжный марафон
Общество, 28.01.2021
Началась регистрация на соревнования «Стройкомплекс БАМ Russialoppet»
В Иволгинском районе Бурятии выберут лучшие «голоса»
Общество, 28.01.2021
Конкурс эстрадных исполнителей пройдёт в 2 этапа
В Иркутской области создадут природную «фотозону» с обитателями тайги
Общество, 28.01.2021
За дикими животными можно будет понаблюдать в их естественной среде обитания
В Иркутской области восстанавливают церковь 18-го века
Общество, 28.01.2021
Участвовать в реконструкции одного из самых старых каменных храмов приглашают добровольцев
В Улан-Удэ проходит вокальный конкурс педагогов
Общество, 28.01.2021
Заявки принимаются до полудня 10 февраля
В Иркутске демонтируют ледовый городок
Общество, 28.01.2021
Работы завершат до 15 февраля
Школьники Улан-Удэ соревнуются в творческом конкурсе
Общество, 28.01.2021
Работы принимаются от учащихся Советского района
Забайкальский борец получил путёвку на первенство России
Общество, 28.01.2021
Спортсмен стал серебряным призёром первенства ДФО

Состоялась интронизация заместителя Хамбо Ламы
Общество, 28.01.2021
Вступил в должность Дид Хамбо Лама по Иркутской области
В Иркутске зажгли свечи в память о жертвах Холокоста
Общество, 28.01.2021
В Иркутской области прошли мероприятия, посвящённые Дню снятия блокады Ленинграда и памяти жертв Холокоста
В Улан-Удэ ветеранов поздравили с Днём снятия блокады Ленинграда
Общество, 28.01.2021
Среди них есть люди, помогавшие в защите города от врага
^