Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 июля

Популярное

Буряад уласай Поселье һууринай һургуулида гурбадахи ээлжээн усадхагдаха

Буряад уласай Поселье һууринай һургуулида гурбадахи ээлжээн усадхагдаха
Общество,  Фото:pixabay.com
Поселье һууринда барилгын ажал түлэг дундаа

Ивалга аймагай Поселье һууринда шэнэ һургуулиин торхо бодхоогдобо. Энэ ба­рилгын ашаар хэдэн зуугаад үхибүүд ню­таг дээрээ һургуулида ябаха аргатай болохонь гээшэ.

450 һурагшые хүлеэн абаха аргатай тус һургуули «Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэл бэелүүлгын хэмжээндэ баригдана. Мүнөөдэрэй байдалаар «Дом 2000» гэһэн хизаарлагдамал харюусалгатай бүлгэмэй хүсөөр торхо бодхо­огдоод, газааһаа дула­алагдажа байна. Гадна спортзалай хананууд бодхоогдоо, гүйдэлэй зүргэнүүдэй болон та­мирай талмайнуудай һуури табигдаа.

Мүнөө дээрээ По­селье һууринда гансал эхин шатын һургуули ажалаа ябуулна. 40 һурагшые хүлеэн абаха аргатай тус һургуулида 1-дэхиһээ 4-дэхи анги болотор 120 гаран үхибүүд гурба ээлжэлжэ һурана. Нютаг дээрээ һургуулигүй ушарһаа Поселье һууринай 1058 үхибүүд Ивалга айма­гай Һужаа тосхон гү, али Улаан-Үдэ хото руу ябажа һурана. Шэнэ һургуули барилгын ажал байгша оной фев­раль һарада эхилэг­дээ һэн гээд һануулая. Бүхыдөө тэрээндэ 400 гаран сая түхэриг һомологдохоор хараалаг­данхай. Һургуулиин шэнэ байшан найман блогһоо бүридэхэ, мүн «Г» үзэгэй түхэлтэйгөөр баригдаха. Бүхы блогуудынь хоорон­доо залгаатай байхаһаа гадна, гурбан тээгээ үүдэтэйгээр түсэблэг- дэнхэй. «Б», «В», «Г», «Д» блогуудынь хоёр дабхар, «И» (пище­блок), «Е» (спортзал), мүн «Ж» - нэгэ дабхар, харин «А» - гурбан даб­хар байха юм ха. Гадна эрэмдэг үхибүүдэй дэ­эдэ дабхарта гарахынь тула, лифт хабсарагда­хаар хараалагдана. Тус һургуули 2020 ондо үүдэеэ сэлихэ.

- Шэнэ һургуули ба­рилгаар гурбадахи ээл­жээнэй бэрхэшээл ши­идхэхэ зорилготойбди. Бүхыдөө Буряад орон­до һуралсалай 13 эмхи гурбан ээлжээгээр ажалаа ябуулна, - гэжэ Буряад Уласай Болбосо­ролой болон эрдэм уха­анай сайд Баир Жалса­нов тэмдэглэнэ.

Гэхэ зуура, гурбада­хи ээлжээ усадхаха та­лаар хэмжээнүүд бүхы Буряад ороноор ябуу­лагдана. Ниислэл хо­тодошье, аймагуудта­шье шэнэ һургуулинууд нээгдэһээр. Улаан-Үдын 63-дахи һургуулида 350 һууритай шэнэ нэмэлтэ байшан баригдаа. 112- дохи микрорайондо 744 хүүгэдэй һураха шэб шэнэхэн һургуули бодхоогдожо, ашаглал­гада тушаагдаа. Үшөө 25-дахи һургуулида нэмэлтэ байшан, 49-дэхи һургуулида болон 33-дахи гимназида зал­галаанууд баригдана. Гадна Автотранспорт­ная гудамжаар, 40- дэхи һургуулиин ху­ушан һуурида, 1275 һурагшые хүлеэн абаха аргатай шэнэ байшан бодхоогдохонь.

Гэхэтэй хамта, Ивалга аймагай Гүрэльбэ һууринда баригдаһан 450 һууритай һургуулида гурбадахи ээлжэ­эн усадхагдажа, мүнөө үхибүүд хоёр ээлжээгэ­эр һурана. Тарбагатай аймагай Доодо Саянта, Ивалга аймагай Хойто Бэе, Загарай аймагай Доодо Тайлса, Түнхэн аймагай Аршаан, Кабанска аймагай Клюевка һууринуудта шэнэ һургуулинууд баригдаха.


Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ пройдёт Великое освящение Спасского храма
Общество, 29.07.2021
В храме завершены работы над обустройством интерьера
В Бурятии и Забайкалье начались спецучения военной полиции
Общество, 29.07.2021
Полицейские отработают действия в нештатных ситуациях
Мэрия Иркутска продала «спасательное» судно с сауной
Общество, 29.07.2021
В прошлом году интерьер «Эпрона-2» вызвал немало вопросов в ходе инвентаризации
В Бурятии откроется второй частный пансионат для пожилых
Общество, 29.07.2021
Учреждение на 20 мест начнёт работу в Мухоршибирском районе
В России предложили праздновать День отца
Общество, 29.07.2021
Его хотят отмечать в третье воскресенье октября
Жительница Ангарска отметила 90-летие
Общество, 29.07.2021
Мария Машукова отработала 49 лет в сфере торговли
В Бурятии побывали участники мотопробега «Волгоград – Магадан»
Общество, 29.07.2021
Путешественники собираются проехать около 12 тысяч километров
Агинская шахматистка сыграет в финале детского кубка мира
Общество, 29.07.2021
Забайкальцы примут участие в онлайн-соревнованиях по быстрым шахматам
Иркутск присоединился к акции «Экскурсионный флешмоб»
Общество, 29.07.2021
Запись на экскурсии стартует 20 августа
В Советском районе Улан-Удэ наградили медалями «За любовь и верность»
Общество, 29.07.2021
Их вручили супружеским парам, прожившим в браке 50 и более лет
Амурчанин обнаружил могилу деда-фронтовика в Чите
Общество, 29.07.2021
Родственники героя Великой Отечественной после долгих поисков нашли место его захоронения на центральном кладбище столицы Забайкалья
Актриса Анастасия Макеева отдыхает на Байкале
Общество, 29.07.2021
Семья научилась танцевать ёхор и попробовала бурятские блюда
В Улан-Удэ одну квартиру в новостройке продали дважды
Общество, 29.07.2021
Законная владелица квартиры едва не лишилась её  
В Бурятии проходят учения метеорологов и МТО
Общество, 29.07.2021
Такие же учения проводятся в Забайкалье и других регионах Дальнего Востока
Врачам Бурятии подарят работы художников республики
Общество, 29.07.2021
Акция состоится в художественном музее имени Сампилова
Загрузка...
^