Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 мая

17 мая

Популярное

Буряад уласай Поселье һууринай һургуулида гурбадахи ээлжээн усадхагдаха

Буряад уласай Поселье һууринай һургуулида гурбадахи ээлжээн усадхагдаха
Общество,  Фото:pixabay.com
Поселье һууринда барилгын ажал түлэг дундаа

Ивалга аймагай Поселье һууринда шэнэ һургуулиин торхо бодхоогдобо. Энэ ба­рилгын ашаар хэдэн зуугаад үхибүүд ню­таг дээрээ һургуулида ябаха аргатай болохонь гээшэ.

450 һурагшые хүлеэн абаха аргатай тус һургуули «Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэл бэелүүлгын хэмжээндэ баригдана. Мүнөөдэрэй байдалаар «Дом 2000» гэһэн хизаарлагдамал харюусалгатай бүлгэмэй хүсөөр торхо бодхо­огдоод, газааһаа дула­алагдажа байна. Гадна спортзалай хананууд бодхоогдоо, гүйдэлэй зүргэнүүдэй болон та­мирай талмайнуудай һуури табигдаа.

Мүнөө дээрээ По­селье һууринда гансал эхин шатын һургуули ажалаа ябуулна. 40 һурагшые хүлеэн абаха аргатай тус һургуулида 1-дэхиһээ 4-дэхи анги болотор 120 гаран үхибүүд гурба ээлжэлжэ һурана. Нютаг дээрээ һургуулигүй ушарһаа Поселье һууринай 1058 үхибүүд Ивалга айма­гай Һужаа тосхон гү, али Улаан-Үдэ хото руу ябажа һурана. Шэнэ һургуули барилгын ажал байгша оной фев­раль һарада эхилэг­дээ һэн гээд һануулая. Бүхыдөө тэрээндэ 400 гаран сая түхэриг һомологдохоор хараалаг­данхай. Һургуулиин шэнэ байшан найман блогһоо бүридэхэ, мүн «Г» үзэгэй түхэлтэйгөөр баригдаха. Бүхы блогуудынь хоорон­доо залгаатай байхаһаа гадна, гурбан тээгээ үүдэтэйгээр түсэблэг- дэнхэй. «Б», «В», «Г», «Д» блогуудынь хоёр дабхар, «И» (пище­блок), «Е» (спортзал), мүн «Ж» - нэгэ дабхар, харин «А» - гурбан даб­хар байха юм ха. Гадна эрэмдэг үхибүүдэй дэ­эдэ дабхарта гарахынь тула, лифт хабсарагда­хаар хараалагдана. Тус һургуули 2020 ондо үүдэеэ сэлихэ.

- Шэнэ һургуули ба­рилгаар гурбадахи ээл­жээнэй бэрхэшээл ши­идхэхэ зорилготойбди. Бүхыдөө Буряад орон­до һуралсалай 13 эмхи гурбан ээлжээгээр ажалаа ябуулна, - гэжэ Буряад Уласай Болбосо­ролой болон эрдэм уха­анай сайд Баир Жалса­нов тэмдэглэнэ.

Гэхэ зуура, гурбада­хи ээлжээ усадхаха та­лаар хэмжээнүүд бүхы Буряад ороноор ябуу­лагдана. Ниислэл хо­тодошье, аймагуудта­шье шэнэ һургуулинууд нээгдэһээр. Улаан-Үдын 63-дахи һургуулида 350 һууритай шэнэ нэмэлтэ байшан баригдаа. 112- дохи микрорайондо 744 хүүгэдэй һураха шэб шэнэхэн һургуули бодхоогдожо, ашаглал­гада тушаагдаа. Үшөө 25-дахи һургуулида нэмэлтэ байшан, 49-дэхи һургуулида болон 33-дахи гимназида зал­галаанууд баригдана. Гадна Автотранспорт­ная гудамжаар, 40- дэхи һургуулиин ху­ушан һуурида, 1275 һурагшые хүлеэн абаха аргатай шэнэ байшан бодхоогдохонь.

Гэхэтэй хамта, Ивалга аймагай Гүрэльбэ һууринда баригдаһан 450 һууритай һургуулида гурбадахи ээлжэ­эн усадхагдажа, мүнөө үхибүүд хоёр ээлжээгэ­эр һурана. Тарбагатай аймагай Доодо Саянта, Ивалга аймагай Хойто Бэе, Загарай аймагай Доодо Тайлса, Түнхэн аймагай Аршаан, Кабанска аймагай Клюевка һууринуудта шэнэ һургуулинууд баригдаха.

Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Летний отдых в санаториях Бурятии вошёл в топ-3 в ДФО
Общество, 18.05.2021
Дальневосточный рейтинг санаториев возглавил Приморский край
С начала года прокуратура Бурятии выявила более семи тысяч нарушений
Общество, 18.05.2021
Озвучены статистические данные о работе надзорного органа
В Бурятии открыта горячая линия по профилактике клещевого энцефалита
Общество, 18.05.2021
На вопросы будут отвечать специалисты Роспотребнадзора
Военные в Бурятии выполнили более 1000 контрольных замеров
Общество, 18.05.2021
Подразделения РХБ защиты отработали в полевых условия порядка 200 часов
В Бурятии по-прежнему ветрено
Общество, 18.05.2021
В горах ожидается мокрый снег 
В Бурятии стартовали республиканские конкурсы поэзии, эссе и книг
Общество, 17.05.2021
Национальная библиотека начала приём заявок на отборочные туры конкурсов «Навстречу «Алтаргане»
Ангарский арбалетчик завоевал две медали кубка России
Общество, 17.05.2021
Спортсмен выиграл серебряную и бронзовую награды
В Бурятии начиналась работа над проектом «Солнечные дети»
Общество, 17.05.2021
В Улан-Удэ планируют создать актёрскую школу для детей с синдромом Дауна
В Иркутске откроется «Этноподиум на Байкале»
Общество, 17.05.2021
На фестиваль соберутся этнодизайнеры и любители моды
Улан-удэнцам впервые покажут бронеавтомобиль «Тайфун»
Общество, 17.05.2021
На аэродроме «Восточный» пройдёт выставка военной техники форума «Армия-2021»
Бурятские голубые ели высадили в Воронежской области
Общество, 17.05.2021
Саженцы из Бурятии появились в «Бессмертном парке»
В Бурятии разыграли «Кубок Победы» по трейлу
Общество, 17.05.2021
Абсолютными победителями у мужчин и женщин стали жители Улан-Удэ
В Улан-Удэ совместят шахматы и концерт
Общество, 17.05.2021
Бурятский театр оперы и балета и федерация шахмат Бурятии представляют совместный проект «Турнир»
По улицам Иркутска проедет библиотечный автопробег
Общество, 17.05.2021
Горожан поздравят с общероссийским днём библиотек

^