Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Апреля

Популярное

Буряад уласай Поселье һууринай һургуулида гурбадахи ээлжээн усадхагдаха

Буряад уласай Поселье һууринай һургуулида гурбадахи ээлжээн усадхагдаха
Общество,  Фото:pixabay.com
Поселье һууринда барилгын ажал түлэг дундаа

Ивалга аймагай Поселье һууринда шэнэ һургуулиин торхо бодхоогдобо. Энэ ба­рилгын ашаар хэдэн зуугаад үхибүүд ню­таг дээрээ һургуулида ябаха аргатай болохонь гээшэ.

450 һурагшые хүлеэн абаха аргатай тус һургуули «Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэл бэелүүлгын хэмжээндэ баригдана. Мүнөөдэрэй байдалаар «Дом 2000» гэһэн хизаарлагдамал харюусалгатай бүлгэмэй хүсөөр торхо бодхо­огдоод, газааһаа дула­алагдажа байна. Гадна спортзалай хананууд бодхоогдоо, гүйдэлэй зүргэнүүдэй болон та­мирай талмайнуудай һуури табигдаа.

Мүнөө дээрээ По­селье һууринда гансал эхин шатын һургуули ажалаа ябуулна. 40 һурагшые хүлеэн абаха аргатай тус һургуулида 1-дэхиһээ 4-дэхи анги болотор 120 гаран үхибүүд гурба ээлжэлжэ һурана. Нютаг дээрээ һургуулигүй ушарһаа Поселье һууринай 1058 үхибүүд Ивалга айма­гай Һужаа тосхон гү, али Улаан-Үдэ хото руу ябажа һурана. Шэнэ һургуули барилгын ажал байгша оной фев­раль һарада эхилэг­дээ һэн гээд һануулая. Бүхыдөө тэрээндэ 400 гаран сая түхэриг һомологдохоор хараалаг­данхай. Һургуулиин шэнэ байшан найман блогһоо бүридэхэ, мүн «Г» үзэгэй түхэлтэйгөөр баригдаха. Бүхы блогуудынь хоорон­доо залгаатай байхаһаа гадна, гурбан тээгээ үүдэтэйгээр түсэблэг- дэнхэй. «Б», «В», «Г», «Д» блогуудынь хоёр дабхар, «И» (пище­блок), «Е» (спортзал), мүн «Ж» - нэгэ дабхар, харин «А» - гурбан даб­хар байха юм ха. Гадна эрэмдэг үхибүүдэй дэ­эдэ дабхарта гарахынь тула, лифт хабсарагда­хаар хараалагдана. Тус һургуули 2020 ондо үүдэеэ сэлихэ.

- Шэнэ һургуули ба­рилгаар гурбадахи ээл­жээнэй бэрхэшээл ши­идхэхэ зорилготойбди. Бүхыдөө Буряад орон­до һуралсалай 13 эмхи гурбан ээлжээгээр ажалаа ябуулна, - гэжэ Буряад Уласай Болбосо­ролой болон эрдэм уха­анай сайд Баир Жалса­нов тэмдэглэнэ.

Гэхэ зуура, гурбада­хи ээлжээ усадхаха та­лаар хэмжээнүүд бүхы Буряад ороноор ябуу­лагдана. Ниислэл хо­тодошье, аймагуудта­шье шэнэ һургуулинууд нээгдэһээр. Улаан-Үдын 63-дахи һургуулида 350 һууритай шэнэ нэмэлтэ байшан баригдаа. 112- дохи микрорайондо 744 хүүгэдэй һураха шэб шэнэхэн һургуули бодхоогдожо, ашаглал­гада тушаагдаа. Үшөө 25-дахи һургуулида нэмэлтэ байшан, 49-дэхи һургуулида болон 33-дахи гимназида зал­галаанууд баригдана. Гадна Автотранспорт­ная гудамжаар, 40- дэхи һургуулиин ху­ушан һуурида, 1275 һурагшые хүлеэн абаха аргатай шэнэ байшан бодхоогдохонь.

Гэхэтэй хамта, Ивалга аймагай Гүрэльбэ һууринда баригдаһан 450 һууритай һургуулида гурбадахи ээлжэ­эн усадхагдажа, мүнөө үхибүүд хоёр ээлжээгэ­эр һурана. Тарбагатай аймагай Доодо Саянта, Ивалга аймагай Хойто Бэе, Загарай аймагай Доодо Тайлса, Түнхэн аймагай Аршаан, Кабанска аймагай Клюевка һууринуудта шэнэ һургуулинууд баригдаха.

Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Пункты досмотра установлены на въездах в Забайкалье
Общество, 03.04.2020
Работающим на точках досмотра будут представлены средства защиты, места отдыха, питание
Служба крови Бурятии просит доноров прийти на сдачу крови
Общество, 03.04.2020
На станции переливания крови соблюдаются все меры для противодействия распространению вируса
Иркутян призывают вступить в ряды волонтёров
Общество, 03.04.2020
Горожан призывают стать волонтёрами для оказания помощи пожилым людям
Фотоархив: Улан-Удэ в 2006-м году
Общество, 03.04.2020
«Байкал-Daily» предлагает совершить увлекательное путешествие в прошлое благодаря фотографиям Сергея Тарасенко из 2006 года
Поезд «Улан-Удэ – Иркутск» отменяют
Общество, 03.04.2020
Дневной экспресс из Улан-Удэ в Иркутск отменяется из-за коронавируса
Жителей Бурятии призывают придумать арт-объект
Общество, 03.04.2020
Жителей приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Культурный след»

Школьники Улан-Удэ с понедельника начинают дистанционное обучение
Общество, 03.04.2020
На дистанционном обучении дети будут учиться по школьному расписанию
Вадима Бредний выписали из реанимации
Общество, 03.04.2020
Мощная лекарственная терапия дала плоды
В Забайкалье под особое внимание взяли приезжих из Бурятии
Общество, 03.04.2020
Всем предприятиям, сотрудничающим с Бурятией, рекомендовали использовать дополнительные меры дезинфекции
В Улан-Удэ бьют тревогу из-за коронавируса у мамы детсадовца
Общество, 03.04.2020
Родителей посещающих садик детей переживали, что их не включили в круг контактных лиц
Общество, 03.04.2020
Все пассажиры сдали анализы на коронавирус
В Бурятии выплаты до сентября будут давать без справок и документов
Общество, 03.04.2020
«Не надо никуда ходить», рекомендовала министр социальной защиты населения
В России 4149 больных коронавирусом
Общество, 03.04.2020
За сутки число больных увеличилось на 601 человека 
«Сказано же, сидите дома!»: В Бурятии объяснили штрафы для нарушителей режима
Общество, 03.04.2020
За один день к административной ответственности привлекли 37 нарушителей
^