Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 сентября

19 сентября

18 сентября

Популярное

Буряад уласай Поселье һууринай һургуулида гурбадахи ээлжээн усадхагдаха

Буряад уласай Поселье һууринай һургуулида гурбадахи ээлжээн усадхагдаха
Общество,  Фото:pixabay.com
Поселье һууринда барилгын ажал түлэг дундаа

Ивалга аймагай Поселье һууринда шэнэ һургуулиин торхо бодхоогдобо. Энэ ба­рилгын ашаар хэдэн зуугаад үхибүүд ню­таг дээрээ һургуулида ябаха аргатай болохонь гээшэ.

450 һурагшые хүлеэн абаха аргатай тус һургуули «Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэл бэелүүлгын хэмжээндэ баригдана. Мүнөөдэрэй байдалаар «Дом 2000» гэһэн хизаарлагдамал харюусалгатай бүлгэмэй хүсөөр торхо бодхо­огдоод, газааһаа дула­алагдажа байна. Гадна спортзалай хананууд бодхоогдоо, гүйдэлэй зүргэнүүдэй болон та­мирай талмайнуудай һуури табигдаа.

Мүнөө дээрээ По­селье һууринда гансал эхин шатын һургуули ажалаа ябуулна. 40 һурагшые хүлеэн абаха аргатай тус һургуулида 1-дэхиһээ 4-дэхи анги болотор 120 гаран үхибүүд гурба ээлжэлжэ һурана. Нютаг дээрээ һургуулигүй ушарһаа Поселье һууринай 1058 үхибүүд Ивалга айма­гай Һужаа тосхон гү, али Улаан-Үдэ хото руу ябажа һурана. Шэнэ һургуули барилгын ажал байгша оной фев­раль һарада эхилэг­дээ һэн гээд һануулая. Бүхыдөө тэрээндэ 400 гаран сая түхэриг һомологдохоор хараалаг­данхай. Һургуулиин шэнэ байшан найман блогһоо бүридэхэ, мүн «Г» үзэгэй түхэлтэйгөөр баригдаха. Бүхы блогуудынь хоорон­доо залгаатай байхаһаа гадна, гурбан тээгээ үүдэтэйгээр түсэблэг- дэнхэй. «Б», «В», «Г», «Д» блогуудынь хоёр дабхар, «И» (пище­блок), «Е» (спортзал), мүн «Ж» - нэгэ дабхар, харин «А» - гурбан даб­хар байха юм ха. Гадна эрэмдэг үхибүүдэй дэ­эдэ дабхарта гарахынь тула, лифт хабсарагда­хаар хараалагдана. Тус һургуули 2020 ондо үүдэеэ сэлихэ.

- Шэнэ һургуули ба­рилгаар гурбадахи ээл­жээнэй бэрхэшээл ши­идхэхэ зорилготойбди. Бүхыдөө Буряад орон­до һуралсалай 13 эмхи гурбан ээлжээгээр ажалаа ябуулна, - гэжэ Буряад Уласай Болбосо­ролой болон эрдэм уха­анай сайд Баир Жалса­нов тэмдэглэнэ.

Гэхэ зуура, гурбада­хи ээлжээ усадхаха та­лаар хэмжээнүүд бүхы Буряад ороноор ябуу­лагдана. Ниислэл хо­тодошье, аймагуудта­шье шэнэ һургуулинууд нээгдэһээр. Улаан-Үдын 63-дахи һургуулида 350 һууритай шэнэ нэмэлтэ байшан баригдаа. 112- дохи микрорайондо 744 хүүгэдэй һураха шэб шэнэхэн һургуули бодхоогдожо, ашаглал­гада тушаагдаа. Үшөө 25-дахи һургуулида нэмэлтэ байшан, 49-дэхи һургуулида болон 33-дахи гимназида зал­галаанууд баригдана. Гадна Автотранспорт­ная гудамжаар, 40- дэхи һургуулиин ху­ушан һуурида, 1275 һурагшые хүлеэн абаха аргатай шэнэ байшан бодхоогдохонь.

Гэхэтэй хамта, Ивалга аймагай Гүрэльбэ һууринда баригдаһан 450 һууритай һургуулида гурбадахи ээлжэ­эн усадхагдажа, мүнөө үхибүүд хоёр ээлжээгэ­эр һурана. Тарбагатай аймагай Доодо Саянта, Ивалга аймагай Хойто Бэе, Загарай аймагай Доодо Тайлса, Түнхэн аймагай Аршаан, Кабанска аймагай Клюевка һууринуудта шэнэ һургуулинууд баригдаха.

Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На Ольхоне поймали омулёвых браконьеров
Общество, 20.09.2020
Преступников разглядели в бинокль
ГУФСИН по Иркутской области вышел в Instagram
Общество, 20.09.2020
Ведомство недавно зарегистрировалось в популярной соцсети
В Байкальском заповеднике посчитали рябчиков
Общество, 20.09.2020
В заповеднике проведён учёт боровой дичи
Лесники Бурятии отмечают профессиональный праздник
Общество, 20.09.2020
Праздник отмечают более двух тысяч человек
В школе в Бурятии прошла тренировочная эвакуация
Общество, 20.09.2020
Эвакуация прошла без недочётов
Школы Улан-Удэ частично переводятся на дистанционное обучение
Общество, 20.09.2020
Татьяна Митрофанова опубликовала список этих школ
В Бурятии дорожные полицейские напомнили детям ПДД
Общество, 20.09.2020
Профилактические мероприятия провели в детсаду и школе
В Бурятии рассказали о развитии игры по разбиванию хребтовой кости
Общество, 20.09.2020
Президент федерации этноспорта поделился воспоминаниями
Житель Бурятии украл музыкальные инструменты ради мечты
Общество, 20.09.2020
Парень признался, что украл скрипку, чтобы научиться играть на ней
В Улан-Удэ не все торговые точки соблюдают антиковидные требования
Общество, 20.09.2020
За невыполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий приостановлена деятельность 4 объектов торговли
В Бурятии ухажёр ограбил женщину
Общество, 20.09.2020
Возбуждено уголовное дело
В Бурятии волчонок прибежал в приют для собак
Общество, 20.09.2020
Истощённого волка намерены выходить и, возможно, выпустить в природу
В Улан-Удэ медики через соцсети учат мыть руки
Общество, 20.09.2020
«Будьте здоровы!», пишут медики
Ещё 67 человек в Бурятии заболели COVID-19
Общество, 20.09.2020
Выздоровели более пяти тысяч пациентов
Загрузка...
^