Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 июня

27 июня

Популярное

Буряад уласай Поселье һууринай һургуулида гурбадахи ээлжээн усадхагдаха

Буряад уласай Поселье һууринай һургуулида гурбадахи ээлжээн усадхагдаха
Общество,  Фото:pixabay.com
Поселье һууринда барилгын ажал түлэг дундаа

Ивалга аймагай Поселье һууринда шэнэ һургуулиин торхо бодхоогдобо. Энэ ба­рилгын ашаар хэдэн зуугаад үхибүүд ню­таг дээрээ һургуулида ябаха аргатай болохонь гээшэ.

450 һурагшые хүлеэн абаха аргатай тус һургуули «Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэл бэелүүлгын хэмжээндэ баригдана. Мүнөөдэрэй байдалаар «Дом 2000» гэһэн хизаарлагдамал харюусалгатай бүлгэмэй хүсөөр торхо бодхо­огдоод, газааһаа дула­алагдажа байна. Гадна спортзалай хананууд бодхоогдоо, гүйдэлэй зүргэнүүдэй болон та­мирай талмайнуудай һуури табигдаа.

Мүнөө дээрээ По­селье һууринда гансал эхин шатын һургуули ажалаа ябуулна. 40 һурагшые хүлеэн абаха аргатай тус һургуулида 1-дэхиһээ 4-дэхи анги болотор 120 гаран үхибүүд гурба ээлжэлжэ һурана. Нютаг дээрээ һургуулигүй ушарһаа Поселье һууринай 1058 үхибүүд Ивалга айма­гай Һужаа тосхон гү, али Улаан-Үдэ хото руу ябажа һурана. Шэнэ һургуули барилгын ажал байгша оной фев­раль һарада эхилэг­дээ һэн гээд һануулая. Бүхыдөө тэрээндэ 400 гаран сая түхэриг һомологдохоор хараалаг­данхай. Һургуулиин шэнэ байшан найман блогһоо бүридэхэ, мүн «Г» үзэгэй түхэлтэйгөөр баригдаха. Бүхы блогуудынь хоорон­доо залгаатай байхаһаа гадна, гурбан тээгээ үүдэтэйгээр түсэблэг- дэнхэй. «Б», «В», «Г», «Д» блогуудынь хоёр дабхар, «И» (пище­блок), «Е» (спортзал), мүн «Ж» - нэгэ дабхар, харин «А» - гурбан даб­хар байха юм ха. Гадна эрэмдэг үхибүүдэй дэ­эдэ дабхарта гарахынь тула, лифт хабсарагда­хаар хараалагдана. Тус һургуули 2020 ондо үүдэеэ сэлихэ.

- Шэнэ һургуули ба­рилгаар гурбадахи ээл­жээнэй бэрхэшээл ши­идхэхэ зорилготойбди. Бүхыдөө Буряад орон­до һуралсалай 13 эмхи гурбан ээлжээгээр ажалаа ябуулна, - гэжэ Буряад Уласай Болбосо­ролой болон эрдэм уха­анай сайд Баир Жалса­нов тэмдэглэнэ.

Гэхэ зуура, гурбада­хи ээлжээ усадхаха та­лаар хэмжээнүүд бүхы Буряад ороноор ябуу­лагдана. Ниислэл хо­тодошье, аймагуудта­шье шэнэ һургуулинууд нээгдэһээр. Улаан-Үдын 63-дахи һургуулида 350 һууритай шэнэ нэмэлтэ байшан баригдаа. 112- дохи микрорайондо 744 хүүгэдэй һураха шэб шэнэхэн һургуули бодхоогдожо, ашаглал­гада тушаагдаа. Үшөө 25-дахи һургуулида нэмэлтэ байшан, 49-дэхи һургуулида болон 33-дахи гимназида зал­галаанууд баригдана. Гадна Автотранспорт­ная гудамжаар, 40- дэхи һургуулиин ху­ушан һуурида, 1275 һурагшые хүлеэн абаха аргатай шэнэ байшан бодхоогдохонь.

Гэхэтэй хамта, Ивалга аймагай Гүрэльбэ һууринда баригдаһан 450 һууритай һургуулида гурбадахи ээлжэ­эн усадхагдажа, мүнөө үхибүүд хоёр ээлжээгэ­эр һурана. Тарбагатай аймагай Доодо Саянта, Ивалга аймагай Хойто Бэе, Загарай аймагай Доодо Тайлса, Түнхэн аймагай Аршаан, Кабанска аймагай Клюевка һууринуудта шэнэ һургуулинууд баригдаха.


Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии жара до +38
Общество, 28.06.2022
Знойная погода установилась в республике 
В Бурятии фестиваль «Байкальский аргиш» вновь соберёт друзей
Общество, 27.06.2022
На фестиваль съедутся представители северных районов республики
В Улан-Удэ показывают «Золотой фонд» бурятского искусства
Общество, 27.06.2022
На выставке представлены произведения из фонда художественного музея
Фестиваль народов Прибайкалья отправится в гости к голендрам
Общество, 27.06.2022
Мероприятие проведут в Заларинском районе Иркутской области
В Бурятии отпразднуют 95 лет Кабанскому району
Общество, 27.06.2022
Юбилей отметят в административном центре района 2 июля
В следующем году в Монголии начнут строить марсианскую базу
Общество, 27.06.2022
Пустыня Гоби наиболее похожа на поверхность Марса
В Бурятии адресно помогут пенсионерам и инвалидам
Общество, 27.06.2022
В республике собираются внедрить соцпроект «Неотложка»
Росгвардейцы Бурятии приняли участие в альпиниаде «Байкальский спецназ»
Общество, 27.06.2022
Более 70 человек поднялись на пик имени Черского
Буддисты Бурятии поздравят Далай-ламу с днём рождения
Общество, 27.06.2022
В Улан-Удэ вновь отметят именины духовного лидера
В улан-удэнском СИЗО вручили аттестаты
Общество, 27.06.2022
Двое несовершеннолетних окончили девятый класс
Матросы-спасатели будут вытаскивать улан-удэнцев из воды
Общество, 27.06.2022
Официальное место для купания в городе одно
В Агинском округе отметили 180-летие школы
Общество, 27.06.2022
История Агинской средней школы №1 началась в 1842 году
В улан-удэнской колонии сошлись «Спарта» и «Афины»
Общество, 27.06.2022
В колонии отметили олимпийский день
Программу «Дальневосточная ипотека» расширили
Общество, 27.06.2022
Программой смогут также воспользоваться медики и педагоги

На юбилее района Усть-Ордынского округа выступила Алёна Апина
Общество, 27.06.2022
Боханский район отпраздновал своё столетие
^