Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 ноября

24 ноября

Популярное

Буряад уласай Поселье һууринай һургуулида гурбадахи ээлжээн усадхагдаха

Буряад уласай Поселье һууринай һургуулида гурбадахи ээлжээн усадхагдаха
Общество,  Фото:pixabay.com
Поселье һууринда барилгын ажал түлэг дундаа

Ивалга аймагай Поселье һууринда шэнэ һургуулиин торхо бодхоогдобо. Энэ ба­рилгын ашаар хэдэн зуугаад үхибүүд ню­таг дээрээ һургуулида ябаха аргатай болохонь гээшэ.

450 һурагшые хүлеэн абаха аргатай тус һургуули «Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэл бэелүүлгын хэмжээндэ баригдана. Мүнөөдэрэй байдалаар «Дом 2000» гэһэн хизаарлагдамал харюусалгатай бүлгэмэй хүсөөр торхо бодхо­огдоод, газааһаа дула­алагдажа байна. Гадна спортзалай хананууд бодхоогдоо, гүйдэлэй зүргэнүүдэй болон та­мирай талмайнуудай һуури табигдаа.

Мүнөө дээрээ По­селье һууринда гансал эхин шатын һургуули ажалаа ябуулна. 40 һурагшые хүлеэн абаха аргатай тус һургуулида 1-дэхиһээ 4-дэхи анги болотор 120 гаран үхибүүд гурба ээлжэлжэ һурана. Нютаг дээрээ һургуулигүй ушарһаа Поселье һууринай 1058 үхибүүд Ивалга айма­гай Һужаа тосхон гү, али Улаан-Үдэ хото руу ябажа һурана. Шэнэ һургуули барилгын ажал байгша оной фев­раль һарада эхилэг­дээ һэн гээд һануулая. Бүхыдөө тэрээндэ 400 гаран сая түхэриг һомологдохоор хараалаг­данхай. Һургуулиин шэнэ байшан найман блогһоо бүридэхэ, мүн «Г» үзэгэй түхэлтэйгөөр баригдаха. Бүхы блогуудынь хоорон­доо залгаатай байхаһаа гадна, гурбан тээгээ үүдэтэйгээр түсэблэг- дэнхэй. «Б», «В», «Г», «Д» блогуудынь хоёр дабхар, «И» (пище­блок), «Е» (спортзал), мүн «Ж» - нэгэ дабхар, харин «А» - гурбан даб­хар байха юм ха. Гадна эрэмдэг үхибүүдэй дэ­эдэ дабхарта гарахынь тула, лифт хабсарагда­хаар хараалагдана. Тус һургуули 2020 ондо үүдэеэ сэлихэ.

- Шэнэ һургуули ба­рилгаар гурбадахи ээл­жээнэй бэрхэшээл ши­идхэхэ зорилготойбди. Бүхыдөө Буряад орон­до һуралсалай 13 эмхи гурбан ээлжээгээр ажалаа ябуулна, - гэжэ Буряад Уласай Болбосо­ролой болон эрдэм уха­анай сайд Баир Жалса­нов тэмдэглэнэ.

Гэхэ зуура, гурбада­хи ээлжээ усадхаха та­лаар хэмжээнүүд бүхы Буряад ороноор ябуу­лагдана. Ниислэл хо­тодошье, аймагуудта­шье шэнэ һургуулинууд нээгдэһээр. Улаан-Үдын 63-дахи һургуулида 350 һууритай шэнэ нэмэлтэ байшан баригдаа. 112- дохи микрорайондо 744 хүүгэдэй һураха шэб шэнэхэн һургуули бодхоогдожо, ашаглал­гада тушаагдаа. Үшөө 25-дахи һургуулида нэмэлтэ байшан, 49-дэхи һургуулида болон 33-дахи гимназида зал­галаанууд баригдана. Гадна Автотранспорт­ная гудамжаар, 40- дэхи һургуулиин ху­ушан һуурида, 1275 һурагшые хүлеэн абаха аргатай шэнэ байшан бодхоогдохонь.

Гэхэтэй хамта, Ивалга аймагай Гүрэльбэ һууринда баригдаһан 450 һууритай һургуулида гурбадахи ээлжэ­эн усадхагдажа, мүнөө үхибүүд хоёр ээлжээгэ­эр һурана. Тарбагатай аймагай Доодо Саянта, Ивалга аймагай Хойто Бэе, Загарай аймагай Доодо Тайлса, Түнхэн аймагай Аршаан, Кабанска аймагай Клюевка һууринуудта шэнэ һургуулинууд баригдаха.


Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В ДФО наградят «дальневосточных львов»
Общество, 24.11.2021
В номинации представлены начинающие предприниматели и управленцы
Прибайкальские лесники провели практику для коллег из Монголии
Общество, 24.11.2021
Также в выездном семинаре приняли участие представители природоохранной прокуратуры
В Улан-Удэ состоится финал конкурса «Наранай туяа»
Общество, 24.11.2021
В этом году мероприятие отмечает 30-летний юбилей
В Чите откроются выставки художников Забайкалья
Общество, 24.11.2021
Будут представлены работы известных и начинающих авторов
Волонтёры вывезли с Байкала 8 тонн вторсырья
Общество, 24.11.2021
Проект проводился в прибрежных посёлках Бурятии и Иркутской области
В Улан-Удэ развернётся «Мясная ярмарка»
Общество, 24.11.2021
Её проведут на четырёх торговых площадках города
В Забайкалье подтвердилась вспышка узелкового дерматита
Общество, 24.11.2021
Очаг заболевания ликвидируются ветврачами в Ононском районе
В Иркутске разыграют кубки по силовым видам спорта
Общество, 24.11.2021
В начале декабря пройдут соревнования по пауэрлифтингу, жиму, пауэрспорту и силовому двоеборью
В Улан-Удэ откроется фольклорно-комиксовая выставка
Общество, 24.11.2021
Среди экспонатов выставки будут представлены работы конкурсного проекта «Буряад комикс»
Улан-удэнцы могут сделать новогодние подарки больным детям
Общество, 24.11.2021
Многие детишки прикованы к кроватям и инвалидным креслам
В Забайкалье в 2022 году сохранятся все маршруты поездов
Общество, 24.11.2021
С 12 декабря на железной дороге начнёт действовать новый график движения
В Забайкалье воспитанники соццентра живут в «тренировочных» квартирах
Общество, 24.11.2021
Ребята с нетерпением ждут своей очереди, рассказывают педагоги
В Иркутске стартует турвыставка «Байкалтур»
Общество, 24.11.2021
Торжественное открытие запланировано на 25 ноября
Загрузка...
^