Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 марта

01 марта

Популярное

Буряад уласай Поселье һууринай һургуулида гурбадахи ээлжээн усадхагдаха

Буряад уласай Поселье һууринай һургуулида гурбадахи ээлжээн усадхагдаха
Общество,  Фото:pixabay.com
Поселье һууринда барилгын ажал түлэг дундаа

Ивалга аймагай Поселье һууринда шэнэ һургуулиин торхо бодхоогдобо. Энэ ба­рилгын ашаар хэдэн зуугаад үхибүүд ню­таг дээрээ һургуулида ябаха аргатай болохонь гээшэ.

450 һурагшые хүлеэн абаха аргатай тус һургуули «Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэл бэелүүлгын хэмжээндэ баригдана. Мүнөөдэрэй байдалаар «Дом 2000» гэһэн хизаарлагдамал харюусалгатай бүлгэмэй хүсөөр торхо бодхо­огдоод, газааһаа дула­алагдажа байна. Гадна спортзалай хананууд бодхоогдоо, гүйдэлэй зүргэнүүдэй болон та­мирай талмайнуудай һуури табигдаа.

Мүнөө дээрээ По­селье һууринда гансал эхин шатын һургуули ажалаа ябуулна. 40 һурагшые хүлеэн абаха аргатай тус һургуулида 1-дэхиһээ 4-дэхи анги болотор 120 гаран үхибүүд гурба ээлжэлжэ һурана. Нютаг дээрээ һургуулигүй ушарһаа Поселье һууринай 1058 үхибүүд Ивалга айма­гай Һужаа тосхон гү, али Улаан-Үдэ хото руу ябажа һурана. Шэнэ һургуули барилгын ажал байгша оной фев­раль һарада эхилэг­дээ һэн гээд һануулая. Бүхыдөө тэрээндэ 400 гаран сая түхэриг һомологдохоор хараалаг­данхай. Һургуулиин шэнэ байшан найман блогһоо бүридэхэ, мүн «Г» үзэгэй түхэлтэйгөөр баригдаха. Бүхы блогуудынь хоорон­доо залгаатай байхаһаа гадна, гурбан тээгээ үүдэтэйгээр түсэблэг- дэнхэй. «Б», «В», «Г», «Д» блогуудынь хоёр дабхар, «И» (пище­блок), «Е» (спортзал), мүн «Ж» - нэгэ дабхар, харин «А» - гурбан даб­хар байха юм ха. Гадна эрэмдэг үхибүүдэй дэ­эдэ дабхарта гарахынь тула, лифт хабсарагда­хаар хараалагдана. Тус һургуули 2020 ондо үүдэеэ сэлихэ.

- Шэнэ һургуули ба­рилгаар гурбадахи ээл­жээнэй бэрхэшээл ши­идхэхэ зорилготойбди. Бүхыдөө Буряад орон­до һуралсалай 13 эмхи гурбан ээлжээгээр ажалаа ябуулна, - гэжэ Буряад Уласай Болбосо­ролой болон эрдэм уха­анай сайд Баир Жалса­нов тэмдэглэнэ.

Гэхэ зуура, гурбада­хи ээлжээ усадхаха та­лаар хэмжээнүүд бүхы Буряад ороноор ябуу­лагдана. Ниислэл хо­тодошье, аймагуудта­шье шэнэ һургуулинууд нээгдэһээр. Улаан-Үдын 63-дахи һургуулида 350 һууритай шэнэ нэмэлтэ байшан баригдаа. 112- дохи микрорайондо 744 хүүгэдэй һураха шэб шэнэхэн һургуули бодхоогдожо, ашаглал­гада тушаагдаа. Үшөө 25-дахи һургуулида нэмэлтэ байшан, 49-дэхи һургуулида болон 33-дахи гимназида зал­галаанууд баригдана. Гадна Автотранспорт­ная гудамжаар, 40- дэхи һургуулиин ху­ушан һуурида, 1275 һурагшые хүлеэн абаха аргатай шэнэ байшан бодхоогдохонь.

Гэхэтэй хамта, Ивалга аймагай Гүрэльбэ һууринда баригдаһан 450 һууритай һургуулида гурбадахи ээлжэ­эн усадхагдажа, мүнөө үхибүүд хоёр ээлжээгэ­эр һурана. Тарбагатай аймагай Доодо Саянта, Ивалга аймагай Хойто Бэе, Загарай аймагай Доодо Тайлса, Түнхэн аймагай Аршаан, Кабанска аймагай Клюевка һууринуудта шэнэ һургуулинууд баригдаха.

Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии победитель стендап-фестиваля получит 50000 рублей
Общество, 02.03.2021
Заявки на участие подаются по 13 марта
В Бурятии спортсмены посоревнуются на скальном рельефе
Общество, 02.03.2021
Команды преодолеют 700-метровую дистанцию
Старшеклассники Улан-Удэ сыграли в интеллектуальные игры
Общество, 02.03.2021
Победителем первенства стала команда «Гелиос»
В Монголии достраивают девятиэтажный музей Чингисхана
Общество, 02.03.2021
Также в этом году сдадут в эксплуатацию здание национальной библиотеки
В Бурятии выбрали мастеров художественного слова
Общество, 02.03.2021
Гран-при конкурса ушёл в село Цагатуй Джидинского района
В Бурятии наградят лучшую песню о донорстве
Общество, 02.03.2021
Победитель получит денежный приз в размере 5000 рублей
В Бурятии проводится конкурс чтения стихов эвенкийского поэта
Общество, 02.03.2021
Видеозаписи и заявки на участие принимаются до 10 марта
В Бурятии «внуки» пишут одиноким пожилым людям
Общество, 02.03.2021
Социальный проект «Внуки по переписке» реализуют волонтёры в Джидинском районе
Постановки коллективов Иркутской области могут стать фильмами
Общество, 02.03.2021
Наталья Бондарчук обсудила развитие культуры и кинематографа в регионе
В Улан-Удэ провели республиканские соревнования по лыжному спринту
Общество, 02.03.2021
Спортсмены бежали два круга по 700 метров классическим стилем
В Чите забайкальцам вручили почётные награды
Общество, 02.03.2021
В первый день весны в Забайкалье отметили день рождения края
В Улан-Удэ проведут конкурс на скульптуру для аэропорта
Общество, 02.03.2021
Скульптура должна олицетворять образы Бурятии
В Иркутске завершился Байкальский международный арт-фестиваль
Общество, 02.03.2021
Одним из членов жюри стала заслуженная артистка России Наталья Бондарчук
Шахматисты Бурятии выиграли 2 медали чемпионата ДФО
Общество, 02.03.2021
Призёрами стали Антон Тугарин и Сойжина Комиссарова
В Улан-Удэ откроется выставка современного искусства
Общество, 02.03.2021
Жителям Бурятии представят работы, объединённые темой свободы и независимости духа
^