Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 октября

22 октября

Популярное

Буряад Уласай Кабанск аймагай Селенгинск һууринда больница заһабарилагдаа

Буряад Уласай Кабанск аймагай Селенгинск һууринда больница заһабарилагдаа
Общество, 
Кабанск аймагай Селенгинск һууринай больница 1957 ондо баригдаһан юм

Эндэ табяад жэлэй туршада ехэ заһабарилга хэгдээгүй гээд тэмдэглэлтэй. Больницын заһабарилгада 27 сая түхэриг һомологдожо, дулаагаар, уһаар хангалгын системэ, канализаци шэнэлэгдээ. Эмнэлгын газарта 16 мянганһаа дээшэ хүнүүдтэ эмнэлгын туһа хүргэгдэдэг.

- Кабанск аймагта элүүрые хамгаалгын һалбариин энэ шухала объект болоно. Кабанск аймагай түбэй больницатай хамта олон хүндэ эмнэлгын туһа хүргэгдэдэг. Селенгинск һууринай, Тресково, Таракановка, Брянск нютагуудай ажаһуугшад иишээ хандадаг. Алас Дурнын тэдхэмжын хэмжээндэ больницын байшан заһабарилагдаа, эрэмдэг бэетэй хүнүүд ядамаггүй орохо болгогдоо. Тиихэдэ эдеэ хоол шанадаг газарта ехэ заһабари хэгдэжэ, мүнөө тэрэ хүдэлжэ эхилэнхэй, - гэжэ Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын сайд Дамбинима Самбуев хэлэбэ.

Тиихэдэ Алас Дурнын тэдхэмжын хэмжээндэ Селенгинск һууринай больницада эмнэлгын хэрэгсэлнүүд абтаа гэжэ тэмдэглэхэ шухала.

Теэд 150 оюутадые багтааха Байгалай анагааха ухаанай колледжын хамтын байра 1967 ондо баригдажа, тэрэ сагһаа хойшо байшанда ехэ заһабари хэгдээгүй. Уһаар, дулаагааар хангаха системэ заһабарилха, шала, сонхонуудые шэнэлхэ, шэрдэлгэ будалгын ажалнуудта, байшан дулаалха хэрэгтэ байгша ондо 23,9 сая түхэриг һомологдоо.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай ноябриин 3-да абтаһан Тогтоолой ёһоор Буряад Улас Алас Дурнын федеральна тойрогто оруулагдаа гэжэ һануулнабди. Тиимэһээ Буряад Уласай хүгжэлтэдэ Алас Дурнын тэдхэмжэ үзүүлэгдэнэ. Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Алас Дурнын федеральна тойрогто Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневай хүтэлбэри доро ажаллаһан комисси мартын 14-дэ Буряад уласай эдэй засагай хүгжэлтын түбүүдэй ниигэмэй түсэб дэмжэһэн байна. Энэ түсэбтэ 6 миллиард түхэригэй 73 хэмжээ ябуулга оруулагдажа, удаань үшөө 19 хэмжэ ябуулга нэмэгдээ. Эдэ хэмжээ ябуулгануудта 6,8 миллиард түхэриг һомологдохо.

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ открыли памятный стенд заслуженному врачу
Общество, 23.10.2021
Виктор Иванович Абрамов имел звание мастера спорта СССР
В Бурятии ансамбль «Судьбинушка» провёл мастер-класс
Общество, 23.10.2021
Коллектив рассказал о старообрядцах 
Отец Евгений рассказал осуждённым Бурятии о вредных привычках
Общество, 23.10.2021
В колонии прошла акция «Жизнь без наркотиков и алкоголя»
Каникулы в школах Забайкалья начнутся с 25 октября
Общество, 23.10.2021
Такое решение принял региональный оперштаб 
Жителям севера Бурятии напомнили о дорожной безопасности
Общество, 23.10.2021
В городе прошла профилактическая акция 
Общественник проверила работу транспортных полицейских на севере Бурятии
Общество, 23.10.2021
В Северобайкальске прошла акция «Гражданский мониторинг»
В Улан-Удэ осуждённые испекли каравай
Общество, 23.10.2021
Мероприятие было посвящено Дню хлеба
Путешествие на месторождение бурятского нефрита
Общество, 23.10.2021
«Байкал-Daily» представляет репортаж от первого лица
Ещё 159 жителей Бурятии заболели COVID-19
Общество, 23.10.2021
Общее число больных приближается к 62 тысячам 
Гиревик из Бурятии победил на первенстве мира среди юниоров
Общество, 23.10.2021
Дмитрий Коломин выступал в составе сборной России 
Было — стало: Сквер у ДК «Железнодорожник»
Общество, 23.10.2021
Вспомним прошлое по снимкам фотокорреспондента «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко 
Названа дата старта продаж билетов из Улан-Удэ в Таиланд
Общество, 23.10.2021
Рейс будет осуществляться раз в неделю 
В Окинском районе Бурятии отремонтировали дороги райцентра
Общество, 23.10.2021
Из республиканского бюджета было выделено 200 млн рублей
^