Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 сентября

21 сентября

Популярное

Түрүүшын автоклуб Улаан-Үдэдэ угтаба

Түрүүшын автоклуб Улаан-Үдэдэ угтаба
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Байгша оной намар «Соёл» гэһэн үндэһэн түсэлөөр Буряад Уласай дүрбэн аймагта автоклубуудтай болохо

Мүнөөдэр Захаамин аймагта олон үүргэтэ түб дамжуулха талаар хэмжээ ябуулга үнгэргэгдөө.

Буряад Уласай соёлой сайд Соелма Дагаева, соёлой яаманай хүдэлмэрилэгшэд, Захаамин аймагай соёлой таһагай дарга, олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй түлөөлэгшэд баярай хэмжээ ябуулгада суглараа.

2019 ондо «Соёл» гэһэн үндэһэн түсэлөөр Буряад Уласай дүрбэн аймагта автоклубууд дамжуулагдаха. Олон үүргэтэ энэ түбүүд холо оршодог хүдөө нютагуудта олоной хабаадалгатай хэмжэ ябуулагнуудые үнгэргэхэдэ ехэ туһатай.

- Мүнөө автобус Захаамин аймагта дамжуулагдаба, удаань Кабанск, Сэлэнгэ, Бэшүүр аймагууд баһал иимэ автобустай болохо. Захаамин аймагай зохёохы 19 бүлгэм тоглолтонуудые холо оршодог нютагуудта харуулха аргатай. Тиихэдэ малшадай ажахынуудташье гоё һайхан тоглолтонууд табигдаха, - гэжэ Соелма Дагаева хэлэбэ.

Олон үүргэтэ дүрбэн автобус худалдан абахада, 20 сая түхэриг гаргашалагдаа. «ГАЗон NEXT» түхэлэй ашаанай машинанууд соёлой байшанай үүргэ дүүргэнэ. Тайзан болодог тусхай хэрэгсэлээр энэ унаа хангагданхай. Тиихэдэ антеннэ, абяанай, мультимедийнэ хэрэгсэл, компьютершье бии.

Захаамин аймагта 23 һуурин, соёлой 19 байшан, 10 мянганһаа дээшэ зон ажаһуудаг.

- Захаамин аймагай соёлой байшанууд хуушаранхай. Мүнгэн һангай дутагдалһаа клубуудай зөөриин-оньһон хэрэгсэлнүүдшье үнинэй болонхой. Аппаратура, эд бараа шэнэлхэ, заһабари хэхэ аргагүйбди. Тиимэһээ нютагуудта соёлой хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэнэгүй шахуу. Автоклубай ашаар, ажаһуугшад гоё һайхан тоглолтонуудые хаража, тэдэнэй зохёохы бэлиг дээшэлхэ гэжэ найданабди, - гэжэ Захаамин аймагай соёлой таһагай дарга Денис Гармаев хэлэбэ.

Мүнөө Захаамин аймагай Баянгол, Цагаан-Морин, Утаата, Бургуй нютагуудта соёлой байшан үгы, тиимэһээ эдэ нютагуудта олон үүргэтэ түб гаража, хүүгэд, залуушуул, аха зондо зорюулагдаһан хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэ юм.

«Соёл» гэһэн үндэһэн түсэлөөр Буряад Уласта 788 сая түхэриг һомологдооо гэжэ һануулнабди. Түсэлэй хэмжээндэ Ярууна, Хяагта, Захаамин аймагуудта соёлой дүрбэн байшан заһабарилагдаха, Хэжэнгэ, Загарай аймагуудта, Северобайкальск, Улаан-Үдэ, Усть-Хяагтын хүүгэдэй номой санда модульна номой сан хүдэлжэ эхилхэ. Декабрь һарада Буряад Уласта 9 кинозал нээгдэхэ.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай тогтоолнуудые бэелүүлхэ зориготой «Соёл» гэһэн үндэһэн түсэл байгуулагдаа.


Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Байкале учёные поют для черношапочных сурков
Общество, 22.09.2021
Краснокнижных зверьков, вероятно, становится всё меньше
В Бурятии сотрудники УФСИН подарили книги осуждённым
Общество, 22.09.2021
Осуждённые часто посещают библиотеку в свободное время
Пожарные Бурятии победили в беге на 41-й этаж
Общество, 22.09.2021
Чемпионам не помешало даже то, что в родной Бурятии таких высотных зданий нет
Бурятский борец отправится на чемпионат мира
Общество, 22.09.2021
Состав сборной России по вольной борьбе определился на сборах в Сочи
В Иркутске организуют «Неформальные каникулы»
Общество, 22.09.2021
Горожан пригласят на мастер-классы, лекции и занятия
В Забайкалье стартовал приём заявок на музыкальный фестиваль
Общество, 22.09.2021
В игре на инструментах посоревнуются учащиеся и преподаватели
В Бурятии сегодня будет прохладно
Общество, 22.09.2021
На севере ожидаются сильные дожди
Улан-Удэ примет фестиваль музыки композиторов Бурятии
Общество, 21.09.2021
В программе прозвучит симфоническая, хоровая, вокальная и камерно-инструментальная музыка
В Забайкалье состоится чемпионат по спортивному туризму
Общество, 21.09.2021
Также будет проведено первенство региона
В Баргузинском районе Бурятии прошёл фестиваль толерантности
Общество, 21.09.2021
Участниками мероприятия стали воспитанники соццентра и члены общества инвалидов
В Чите проведут чемпионат по полиатлону
Общество, 21.09.2021
Также в столице Забайкалья пройдёт первенство края
В Туве праздник животноводов пройдёт 24 сентября
Общество, 21.09.2021
Этот день в республике объявлен выходным
В Бурятии ветеран лесного хозяйства отметил 92-летие
Общество, 21.09.2021
Михаил Шапкин проработал в отрасли 53 года
^