09 декабря

08 декабря

Популярное

Түрүүшын автоклуб Улаан-Үдэдэ угтаба

Түрүүшын автоклуб Улаан-Үдэдэ угтаба
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Байгша оной намар «Соёл» гэһэн үндэһэн түсэлөөр Буряад Уласай дүрбэн аймагта автоклубуудтай болохо

Мүнөөдэр Захаамин аймагта олон үүргэтэ түб дамжуулха талаар хэмжээ ябуулга үнгэргэгдөө.

Буряад Уласай соёлой сайд Соелма Дагаева, соёлой яаманай хүдэлмэрилэгшэд, Захаамин аймагай соёлой таһагай дарга, олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй түлөөлэгшэд баярай хэмжээ ябуулгада суглараа.

2019 ондо «Соёл» гэһэн үндэһэн түсэлөөр Буряад Уласай дүрбэн аймагта автоклубууд дамжуулагдаха. Олон үүргэтэ энэ түбүүд холо оршодог хүдөө нютагуудта олоной хабаадалгатай хэмжэ ябуулагнуудые үнгэргэхэдэ ехэ туһатай.

- Мүнөө автобус Захаамин аймагта дамжуулагдаба, удаань Кабанск, Сэлэнгэ, Бэшүүр аймагууд баһал иимэ автобустай болохо. Захаамин аймагай зохёохы 19 бүлгэм тоглолтонуудые холо оршодог нютагуудта харуулха аргатай. Тиихэдэ малшадай ажахынуудташье гоё һайхан тоглолтонууд табигдаха, - гэжэ Соелма Дагаева хэлэбэ.

Олон үүргэтэ дүрбэн автобус худалдан абахада, 20 сая түхэриг гаргашалагдаа. «ГАЗон NEXT» түхэлэй ашаанай машинанууд соёлой байшанай үүргэ дүүргэнэ. Тайзан болодог тусхай хэрэгсэлээр энэ унаа хангагданхай. Тиихэдэ антеннэ, абяанай, мультимедийнэ хэрэгсэл, компьютершье бии.

Захаамин аймагта 23 һуурин, соёлой 19 байшан, 10 мянганһаа дээшэ зон ажаһуудаг.

- Захаамин аймагай соёлой байшанууд хуушаранхай. Мүнгэн һангай дутагдалһаа клубуудай зөөриин-оньһон хэрэгсэлнүүдшье үнинэй болонхой. Аппаратура, эд бараа шэнэлхэ, заһабари хэхэ аргагүйбди. Тиимэһээ нютагуудта соёлой хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэнэгүй шахуу. Автоклубай ашаар, ажаһуугшад гоё һайхан тоглолтонуудые хаража, тэдэнэй зохёохы бэлиг дээшэлхэ гэжэ найданабди, - гэжэ Захаамин аймагай соёлой таһагай дарга Денис Гармаев хэлэбэ.

Мүнөө Захаамин аймагай Баянгол, Цагаан-Морин, Утаата, Бургуй нютагуудта соёлой байшан үгы, тиимэһээ эдэ нютагуудта олон үүргэтэ түб гаража, хүүгэд, залуушуул, аха зондо зорюулагдаһан хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэ юм.

«Соёл» гэһэн үндэһэн түсэлөөр Буряад Уласта 788 сая түхэриг һомологдооо гэжэ һануулнабди. Түсэлэй хэмжээндэ Ярууна, Хяагта, Захаамин аймагуудта соёлой дүрбэн байшан заһабарилагдаха, Хэжэнгэ, Загарай аймагуудта, Северобайкальск, Улаан-Үдэ, Усть-Хяагтын хүүгэдэй номой санда модульна номой сан хүдэлжэ эхилхэ. Декабрь һарада Буряад Уласта 9 кинозал нээгдэхэ.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай тогтоолнуудые бэелүүлхэ зориготой «Соёл» гэһэн үндэһэн түсэл байгуулагдаа.


Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятский писатель получил литературную премию «Дальний Восток»
Общество, 09.12.2023
Сергею Доржиеву вручили сертификат на 500 тысяч рублей 
Жители Бурятии остерегаются странных лис
Общество, 09.12.2023
Животные разгуливают по посёлку
Медведи из Этнографического музея в Улан-Удэ основательно ушли в спячку
Общество, 09.12.2023
Сотрудники музея рассказали об особенностях спячки медведей 
В Бурятии зарплату учителей «дотянут» до 54 тысяч
Общество, 09.12.2023
Фонды оплаты труда педагогов, работников медицины, культуры и соцзащиты в республике с 1 января вырастут на 10%
Алексей Цыденов: «Работы по модернизации электросетей начнутся уже со следующего года»
Общество, 09.12.2023
Глава Бурятии ответил на вопрос жителей об отключениях электроэнергии 
В Бурятии ожидаются 50-градусные морозы
Общество, 09.12.2023
В Улан-Удэ ночью до -33 градусов 
Морозы не помешали работе улан-удэнского аэропорта
Общество, 09.12.2023
«Байкал» наращивает обработку грузов
В Москве проведут турнир памяти Героя России Алдара Цыденжапова
Общество, 09.12.2023
Шахматное мероприятие состоится на следующей неделе
Ледовый городок Читы откроют 23 декабря
Общество, 09.12.2023
Арт-объекты городка будут приурочены к 370-летию российской государственности в Забайкалье
В Бурятии держатся 33-градусные морозы
Общество, 09.12.2023
Утром на севере морозные туманы
В Бурятии разыграют кубок по ловле на мормышку
Общество, 08.12.2023
Соревнования рыболовов проведут на Щучке
В Бурятии помогут зимующим птицам
Общество, 08.12.2023
В республике стартовали природоохранные конкурсы
^