21 Октября

20 Октября

Популярное

Буряад уласай толгойлогшо Инна Степановагаа Олимпиин мунгэн медаляар амаршалба

Власть,  08.08.2016 08:08
Буряад уласай толгойлогшо Вячеслав Наговицын муноо унгэрэгшэ суглаанда нютагайнгаа hур харбагша Инна Степановае 2016 оной Олимпиин нааданай мунгэн медаляар амаршалба

Суглаанда хабаадагшад иимэ ехэ амжалта туйлаhаниинь халуун альга ташалгаар угтаа.

Буряад уласай толгойлогшо илангаяаа Инна Степановада амаршалгатай телеграмма эльгээгээ юм.

«Спорт-экспресстэ» угэhэн интервью соо манай нютагай басаган хоердохи hуури эзэлhыемнэй агуу ехэ илалта юм гэбэ.

- Манда энэ шууhэн мунгэн медаль ехэ амжалта, тэрэнэй тулоо ехэл туршалга гараа гээшэбди: бухы жэлэй сборнууд, убшэн, уйлалдааншье ба тэрэ мэтэ юумэн болодог байгаа, - гэжэ Степанова хэлээ юм. – Хажууhаа харахада, hур харбахада угаа бэлэн юм гэжэ hанахаар байна. Yнэн дэрээ манай хургануудай уе баа гарнууд оторо убдэдэг болонхой, тэрээнhээ байха haнаагаа ехээр зободог байнабди. Удэр бури хоер дахи дурбэн час соо тренировкэ болодог, долоон хоног соо нэгэл удэр амрадагабди.

Иннын хэлэhээр, кореин басагадуудые шуухэшье байгаабди, унгэрэгшэ жэлэй бухы дэлхэйн hур харбаанай мурысоондэ манай басагад тэдэниие шуугэй бэлээ. Тэдэ шанга hур харбагшад, болоhон финалда гое гэгшээр харбаа юм, хэдышье шалхитай байбал.

- Олимпиин нааданда кореин басагадууд хэндэшье шуугдэгуй, тиибэшье манай шуугээгуймнай ехэ уйтхартай байна, - гэжэ Инна Степанова хэлэбэ.

Илангаяа манай комаанда соо - Ксения Петрова ба Туяна Дашидоржиева байгаа юм.

Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
28.09.2017
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
11.09.2017
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
04.09.2017
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
09.08.2017
^