18 Октября

17 Октября

Популярное

Буряад Уласай hурагшад турэл хэлэеэ хэр мэдэхэбиб гэhэн шалгалтада хабаадаба

Общество,  30.01.2016 12:44
Hаяхан Ивалгын дасанда 9-дэхи Регионуудай хоорондо буряад хэлэнэй «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэhэн мурысоон hурагшадай дунда болобо

Энэ мурысоондэ аяар 84 команда, 7 хунhоо буридэhэн. Басагад хадаа буряад ёhоор уhэеэ гурижэ шадаха ёhотой байгаа гэжэ тэмэдэглэе.

Энэ ехэ уйлэ хэрэгтэ 1000 гаран зон хабаадаа. Тон мурысоондэ хабаадагшадай хажуугаар турэлхид ба багшанар оробо.

Мурысоонэй саг соо hурагшад амба ламын асуудалнуудта харюусаа, буряад оньhон угэнуудые хэр бэрхээр мэдэнэбиибди гэжэ харуулаа, ооhэдээ хониной нооhоор оёhон оймhонуудые харуулаа.

Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
28.09.2017
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
11.09.2017
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
04.09.2017
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
09.08.2017
^