15 Декабря

14 Декабря

Популярное

Номуудай эгээл эрхимыень шэлэбэ

Общество,  02.10.2015 18:32
Үнгэржэ байһан 2015 он Уран зохёолой жэл гэжэ нэрлэг­дэнхэй. Энэ ушараар республика доторнай элдэб олон һонирхолтой үйлэ хэрэгүүд үнгэрөө. Нэн түрүүн Улаан-Үдэ хотодомнай оршодог номой сангууд ехэ эдэбхи­тэйгээр хабаадаһан байна

Сентябриин 21-һээ 27 болотор Д-Р. Батожабайн нэрэмжэтэ Уласай хүүгэдэй ба эдиршүүлэй болон Б. Абидуевай нэрэмжэтэ хүүгэдэй номой сангуудай үүсхэлээр үхибүүдтэ зорюулһан һонирхолтой экскурсинууд, нааданууд: «Твои права и сказочная страна «Правознайка», уулзалганууд: поэт, композитор Ц. Шойжонимаевтай, «Писатели нашего детства», номуудай выставкэнүүд: А.И. Купринай 145 жэлэй ойдо «Надо только любить жизнь»; С. Есенинэй 120 жэлэй ойдо «О, Русь, малиновое поле»; «Книга в учебе – спутник и друг»; «Чудо-озеро – Байкал»; «Кладовая знаний» үнгэрөө.

Тиихэдэ залуу уран зохеолшодой XVIII конференци, хэблэлэй хүдэлмэришэдэй мэргэжэл дээшэ- лүүлхэ гэһэн региональна семинар, «Книжная культура в электронную эпоху» гэһэн дүхэриг шэрээ, «Электронное обслуживание в библиотеках: инновации, проблемы, решения» гэһэн Бүхэроссиин эрдэмэй-практическа конференци болоо. Энэ конференцидэ 150-яад айлшад хабаадажа, мүнөө интернет болон компьютерна технологинуудай эдэбхитэйгээр хүгжэжэ байһан сагта хайшан гэжэ залуу һүрэгтэ номуудые уншаха һонирхол татахаб, номой сангуудай ажалнуудые улам хүгжөөхэб гэхэ мэтэ асуудалнуудые шиидхэһэн байна.

Эдэ үйлэнүүдэй түгэсхэлэй шата гэхэдэ, сентябриин 24-25-да Үндэ- һэтэнэй номой сан соо XX ойн баярта номой дугуйлан (Книжный салон) үнгэрһэн байна. Жэлһээ жэлдэ аяар хорин жэлэй хугасаа соо Номой дугуйлан үнгэржэ, уран зохёол шэнжэлэгшэдые, зохёолшодые, номой хэблэлнүүдые, номой сангай ажалшадые болон юрын уншагшадые нэгэдүүлһэн буянтай үйлэ хэрэг болоно. Энэ ХХ дугуйланда Москва хотоһоо тусхай урилгаар «Ясная поляна», «Национальный бестселлер», «Большая книга», «Книга года» гэһэн шангуудай лауреат, Россиин мэдээжэ уран зохёолшо Захар Прилепин, Буряадай арадай поэт, Рос­сиин Федерациин соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Андрей Румянцев гэгшэд ерээ. А. Румянцев «Вампилов» гэжэ номойнгоо презентаци дээрэ тус зохёолшонтой дүтын нүхэд байһан тула дурсалгануудаараа дулаанаар хубаалдажа, олоной һонирхол татаа. Тэрэнэй хажуугаар энэ хоёр үдэрэй хугасаа соо 20-ёод гаран авторнуудай номуудай; «Байгал», «Байкал», «Баргуджин-токум» журналнуудай; «Буряадай уран зохёолшодой дайн тухай номуудай антологиин» презентацинууд болон Россиин габьяата артист, поэт, оршу­улагша, Россиин уран зохёолшодой болон Сэтгүүлшэдэй холбоонуудай гэшүүн Ч.Ц. Гуруевай 70 наһанай ойн баярта дашарамдуулан, «Дуун – сэдьхэлэй ургы» гэһэн литературна үдэшэ үнгэрөө.

Номой дугуйланай шухала зорилго – 2015 ондо хэблэгдэһэн номуудай эгээл һайниие шэлэн гаргаха гэһэн үйлэ болоно. Эндэ арбаад гаран номой хэблэлнүүдээр бүтээгдэһэн (БНЦ, БГУ, БГСХА, ВСГИК, «Бэлиг», «Буряад үнэн», «Бизнес-Вестъ», «Нова принт», «Республиканская типография») хорёод авторнуудай номууд хабаадаа. Тиигэжэ иимэнүүд номинацинуудай шагналнуудта хүр- тэһэн байна:

1. Буряад хэлэн дээрэ эгээл эрхим ном – «Суута хүнүүдэй ажабайдал» (Нова принт» хэблэл). Автор Г. Раднаева;

2. Эрхим һуралсалай-методическа хэблэл – справочник-толи «Улицы Улан-Удэ – памятники истории» (Буряадай гүрэнэй университедэй хэблэл);

3. Хүүгэдтэ зорюулһан эрхим ном – ород, буряад хэлэн дээрэ гараһан зурагламал тайлбари-толи «Табан хушуу мал» («Бэлиг» хэблэл);

4. Эрхим полиграфическа ном – «Храмы Бурятии» (Буряадай эрдэмэй түбэй хэблэл). Авторнууд: В. Бельгаев, С. Конечных, С. Урбазаев, Д. Олоев.

5. Эрхим электронно проект – «Уран зохёол миндаһан дээрэ: Буряад уран зохёолой соносохо номой һан». Автор Б. Жалцанова.

6. Эмхидхэгшэдэй тусхай шанда хоёр ном хүртөө – «История Северобайкальского района («Нова принт» хэблэл) болон «Улюнская школа: сквозь столетия», авторнууд: С. Гармаев, Е. Очирова, Т. Хамарханова. Тон гол «Жэлэй эрхим ном» гэһэн шагналда журналист Серафима Очировагай бэлдэһэн «Галдан Ленхобоев: благословенная судьба» («Буряад-монгол ном» хэблэл) гэжэ ном хүртэһэн байна, дуулгаха «Буряад Унэн».
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Общество, 15.12.2017
Главврачу «Байкалкурорта» внесено представление
Жители Заиграево в Бурятии замерзают в своих квартирах
Общество, 15.12.2017
Запрос по факту нарушения температурного режима в квартирах в Заиграево направлен в прокуратуру
Общество, 15.12.2017
Жители полагают, что полная замена не возможна
Общество, 15.12.2017
По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 15 декабря в республике местами пройдёт небольшой, умеренный снег
Общество, 14.12.2017
Государственные инспекторы по маломерным судам начали освидетельствовать первые ледовые переправы в Бурятии. Накануне зимняя автодорога открылась на реке Чикой в поселке Новоселенгинск Селенгинского района
Общество, 14.12.2017
Как сообщает гидрометцентр по Бурятии, 15 декабря в Улан-Удэ обещают временами снег. Ветер западный 6-11 м/с. Температура ночью 20-22, днем 13-15 мороза. По республике в пятницу местами небольшой, умеренный снег. Ветер западный 4-9, местами до 11-16 м/с, поземок. Температура ночью 20-25, местами 30-35, по Прибайкалью при снеге 10-15, днем 13-18, местами 5-10, по северным, юго-западным районам до 23-28 мороза
Общество, 14.12.2017
Открыта «горячая линия» по защите прав потребителей услуг легкового такси
Общество, 14.12.2017
Участие в нём принял 21 спортсмен с инвалидностью
В Улан-Удэ в субботу перекроют улицу Куйбышева
Общество, 14.12.2017
Временно изменится схема движения маршруток
  
Новую модель поликлиники создают в Бурятии
Общество, 14.12.2017
В Бурятии продолжается работа по созданию новой модели поликлиники в рамках приоритетного федерального проекта «Бережливая поликлиника»
Общество, 14.12.2017
Гостям представят книгу о творчестве коллектива и диск с песнями
Общество, 14.12.2017
На день рождения к нему приедет Саган Убгэн из Бурятии, вместе они организуют народные гуляния
Общество, 14.12.2017
Она была заготовлена с целью искусственного зарыбления ценными породами рыб водоёмов Иркутской области
Жителей Улан-Удэ на Новый год ждёт калейдоскоп представлений
Общество, 14.12.2017
Для любителей культурного отдыха учреждения культуры подготовили массу развлечений: кому-то понравится премьера сказки братьев Гримм в музыке или органный концерт, другим по вкусу придётся управляемый спектакль, а третьим - инженерная сказка в стиле стимпанк
Министр культуры Бурятии: Новое здание для Музея природы «ускользнуло»
Общество, 14.12.2017
Здание в центре города по закону может остаться или для Музея природы или для театра «Ульгэр»
^