22 Октября

21 Октября

Популярное

Номуудай эгээл эрхимыень шэлэбэ

Общество,  02.10.2015
Үнгэржэ байһан 2015 он Уран зохёолой жэл гэжэ нэрлэг­дэнхэй. Энэ ушараар республика доторнай элдэб олон һонирхолтой үйлэ хэрэгүүд үнгэрөө. Нэн түрүүн Улаан-Үдэ хотодомнай оршодог номой сангууд ехэ эдэбхи­тэйгээр хабаадаһан байна

Сентябриин 21-һээ 27 болотор Д-Р. Батожабайн нэрэмжэтэ Уласай хүүгэдэй ба эдиршүүлэй болон Б. Абидуевай нэрэмжэтэ хүүгэдэй номой сангуудай үүсхэлээр үхибүүдтэ зорюулһан һонирхолтой экскурсинууд, нааданууд: «Твои права и сказочная страна «Правознайка», уулзалганууд: поэт, композитор Ц. Шойжонимаевтай, «Писатели нашего детства», номуудай выставкэнүүд: А.И. Купринай 145 жэлэй ойдо «Надо только любить жизнь»; С. Есенинэй 120 жэлэй ойдо «О, Русь, малиновое поле»; «Книга в учебе – спутник и друг»; «Чудо-озеро – Байкал»; «Кладовая знаний» үнгэрөө.

Тиихэдэ залуу уран зохеолшодой XVIII конференци, хэблэлэй хүдэлмэришэдэй мэргэжэл дээшэ- лүүлхэ гэһэн региональна семинар, «Книжная культура в электронную эпоху» гэһэн дүхэриг шэрээ, «Электронное обслуживание в библиотеках: инновации, проблемы, решения» гэһэн Бүхэроссиин эрдэмэй-практическа конференци болоо. Энэ конференцидэ 150-яад айлшад хабаадажа, мүнөө интернет болон компьютерна технологинуудай эдэбхитэйгээр хүгжэжэ байһан сагта хайшан гэжэ залуу һүрэгтэ номуудые уншаха һонирхол татахаб, номой сангуудай ажалнуудые улам хүгжөөхэб гэхэ мэтэ асуудалнуудые шиидхэһэн байна.

Эдэ үйлэнүүдэй түгэсхэлэй шата гэхэдэ, сентябриин 24-25-да Үндэ- һэтэнэй номой сан соо XX ойн баярта номой дугуйлан (Книжный салон) үнгэрһэн байна. Жэлһээ жэлдэ аяар хорин жэлэй хугасаа соо Номой дугуйлан үнгэржэ, уран зохёол шэнжэлэгшэдые, зохёолшодые, номой хэблэлнүүдые, номой сангай ажалшадые болон юрын уншагшадые нэгэдүүлһэн буянтай үйлэ хэрэг болоно. Энэ ХХ дугуйланда Москва хотоһоо тусхай урилгаар «Ясная поляна», «Национальный бестселлер», «Большая книга», «Книга года» гэһэн шангуудай лауреат, Россиин мэдээжэ уран зохёолшо Захар Прилепин, Буряадай арадай поэт, Рос­сиин Федерациин соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Андрей Румянцев гэгшэд ерээ. А. Румянцев «Вампилов» гэжэ номойнгоо презентаци дээрэ тус зохёолшонтой дүтын нүхэд байһан тула дурсалгануудаараа дулаанаар хубаалдажа, олоной һонирхол татаа. Тэрэнэй хажуугаар энэ хоёр үдэрэй хугасаа соо 20-ёод гаран авторнуудай номуудай; «Байгал», «Байкал», «Баргуджин-токум» журналнуудай; «Буряадай уран зохёолшодой дайн тухай номуудай антологиин» презентацинууд болон Россиин габьяата артист, поэт, оршу­улагша, Россиин уран зохёолшодой болон Сэтгүүлшэдэй холбоонуудай гэшүүн Ч.Ц. Гуруевай 70 наһанай ойн баярта дашарамдуулан, «Дуун – сэдьхэлэй ургы» гэһэн литературна үдэшэ үнгэрөө.

Номой дугуйланай шухала зорилго – 2015 ондо хэблэгдэһэн номуудай эгээл һайниие шэлэн гаргаха гэһэн үйлэ болоно. Эндэ арбаад гаран номой хэблэлнүүдээр бүтээгдэһэн (БНЦ, БГУ, БГСХА, ВСГИК, «Бэлиг», «Буряад үнэн», «Бизнес-Вестъ», «Нова принт», «Республиканская типография») хорёод авторнуудай номууд хабаадаа. Тиигэжэ иимэнүүд номинацинуудай шагналнуудта хүр- тэһэн байна:

1. Буряад хэлэн дээрэ эгээл эрхим ном – «Суута хүнүүдэй ажабайдал» (Нова принт» хэблэл). Автор Г. Раднаева;

2. Эрхим һуралсалай-методическа хэблэл – справочник-толи «Улицы Улан-Удэ – памятники истории» (Буряадай гүрэнэй университедэй хэблэл);

3. Хүүгэдтэ зорюулһан эрхим ном – ород, буряад хэлэн дээрэ гараһан зурагламал тайлбари-толи «Табан хушуу мал» («Бэлиг» хэблэл);

4. Эрхим полиграфическа ном – «Храмы Бурятии» (Буряадай эрдэмэй түбэй хэблэл). Авторнууд: В. Бельгаев, С. Конечных, С. Урбазаев, Д. Олоев.

5. Эрхим электронно проект – «Уран зохёол миндаһан дээрэ: Буряад уран зохёолой соносохо номой һан». Автор Б. Жалцанова.

6. Эмхидхэгшэдэй тусхай шанда хоёр ном хүртөө – «История Северобайкальского района («Нова принт» хэблэл) болон «Улюнская школа: сквозь столетия», авторнууд: С. Гармаев, Е. Очирова, Т. Хамарханова. Тон гол «Жэлэй эрхим ном» гэһэн шагналда журналист Серафима Очировагай бэлдэһэн «Галдан Ленхобоев: благословенная судьба» («Буряад-монгол ном» хэблэл) гэжэ ном хүртэһэн байна, дуулгаха «Буряад Унэн».
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Другое в "Общество"

Общество, 22.10.2016
Воспитанникам детского сада «Тополёк» из Бабушкина устроили экскурсию в библиотеку
Общество, 22.10.2016
Уровень реки на сегодня составляет 114 см
Топ-5 спортивных достижений этой недели
Общество, 22.10.2016
«Лет ми спик фром май харт ин рашн», теннисное «бронзо», «Динамиада», эти и другие события в еженедельной подборке «Байкал-Daily»
Общество, 22.10.2016
По сообщению Гидрометеоцентра Бурятии, 22 октября по республике местами небольшой снег, утром при прояснении туман
Общество, 22.10.2016
Режиссер с мировым именем. Физик и философ по образованию. Говорит на восьми языках. Человек европейского влияния и мышления с дивным упорством приезжает в Россию вопреки санкциям, отмене перекрестного культурного года Польшей
Общество, 22.10.2016
20 октября состоялось очередное заседание совместной коллегии управления Роспотребнадзора по Бурятии и министерства здравоохранения
Общество, 21.10.2016
Автор выставки «Онгон. Путешествие в Бурятию» – американский художник и музыкант Аврам Броди
Общество, 21.10.2016
Размер премии составил 2 и 3 тысячи юаней
Общество, 21.10.2016
Мастер-классы прошли в рамках Дней монголо-российской дружбы
Общество, 21.10.2016
Врачи обработали данные за последние несколько лет
Общество, 21.10.2016
За прошедшие сутки в Чите выпала половина месячной нормы осадков. Высота снежного покрова составила семь сантиметров
Общество, 21.10.2016
Среди участников таинства – несовершеннолетние и женщины
Общество, 21.10.2016
Горожане могут блеснуть интеллектом и получить призы
Звери из Этнографического музея Бурятии переезжают на зимние квартиры
Общество, 21.10.2016
В Этнографическом музее народов Забайкалья находится единственный в Бурятии зоопарк - уголок живой природы
Общество, 21.10.2016
Спасатели рассказали, что необходимо сделать водителям, собирающимся в дальнюю дорогу
Общество, 21.10.2016
Ответственных оштрафовали за оплату справок будущим работникам
Общество, 21.10.2016
Днём по республике плюсовая температура
Общество, 21.10.2016
Этим конкурсом отметят День работника рекламы 23 октября
Замминистра транспорта РФ потребовал ускорить работы в аэропорту Улан-Удэ
Общество, 21.10.2016
Замминистра транспорта России «пожурил» строителей новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту «Байкал» за отставание на два месяца
Общество, 21.10.2016
В школе прошло посвящение первоклассников в пешеходы
Общество, 21.10.2016
В будущем недееспособные смогут «снять статус» и вернуться к обычной жизни
Общество, 21.10.2016
«Они же наши». Так говорят жители Чары про бывших детдомовских детей, которых почти всех в короткий срок разобрали по домам после закрытия учреждения
Фото «Немного о погоде в Бурятии» поразило интернет
Общество, 21.10.2016
Снимок контрастной погоды Бурятии обрёл большую популярность в Сети
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
07.10.2016
Валерий Кожевников
Валерий Кожевников
Министр здравоохранения Республики Бурятия
29.09.2016
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.09.2016
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
19.08.2016
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
03.08.2016
^