25 Апреля

24 Апреля

Популярное

Буряад уран зохёол найруулгада үргэлжэлэл болохо халаан

Общество,  23.09.2015 18:31
Залуу болон эхилэн бэшэгшэ уран зохёолшодой XVIII хуралдаан Үндэһэтэнэй номой сан дотор үндэрлэбэ. Нэрэтэй түрэтэй аха үеын уран зохёолшодой урда найруулгануудаа уншажа, сэгнэлтэ абаха, һургаал заабарииень шагнаха хоморой арга эхилэн бэшэгшэдтэ тудаба

Үдын урда

Ород болон буряад хэлэнүүд дээрэ бэшэгшэд тус тустаа таһаржа, багахан дүхэригүүдэй оршондо уран зохёол дархалха оньһон аргануудаараа хубаалдаа. Прозын түхэлөөр бэшэгшэд шүлэг найруулагшадһаа үсөөн гээд харагдаба. Буряад хэлэн дээрэ туужануудые Ардан Ангархаев, Александр Лыгденов, Доржо Сультимов сэгнээ. Тиихэдэ эхилэн бэшэгшэдэй уянгата мүрнүүдтэ Чингис Гуруев, Лариса Халхарова, Дулгар Доржиева, Даши-Дондоб Очиров, Амгалан Будаев гэгшэд шүүмжэлэл үгөө. Богонихон аад, гүн удхатай шүлэгүүдые эхилэн бэшэгшэд найруулна гээд, жюриин гэшүүд тэмдэглээ. Тиихэдээ зүүн зүгэй, илангаяа япон арадай «хокку», «танка» гэһэн шэглэл дууряана.

Ородоор шүлэг бэшэгшэдэй найруулгануудые Николай Хосомоев, Татьяна Григорьева, Светлана Нестерова гэгшэд хараа. Ородоор прозо бэшэгшэдые Светлана Имехелова, Анна Виноградова, Владимир Гармаев гэгшэд шалгаа. Тиихэдээ олонхи авторнууд шэдитэ фантастикын шэглэлээр бэшэхэ дуратай байна гээд элирбэ. Шуһан, дайн, сансарын орон гэхэ мэтые дайрабашье, гэрэлтэ ерээдүй зохёолнуудтань байна.

Үдын хойно

Алибаа олон шалтагаанһаа боложо, удаан сагта зарлагдаагүй байһанаа эхилэн бэшэгшэдэй хуралдаан мүнөө эрхилэгдэбэ, уран зохёол бэшэгшэдэй, уншагшадай ёһотой һайндэр боложо байна гээд, Буряадай мэдээжэ уран зохёолшо, эрдэмтэн Ардан Ангархаев хуралдаа нээхэ үедөө тэмдэглээ. Энэ хэмжээ Буряадай Уран зохёолшодой холбо­оной эдэбхи үүсхэлээр Буряад Республикын Правительство болон Арадай Хурал эрхилээ гээд хэлэгдэбэ. Тиигэжэ Буряадай соёлой министрэй орлогшо Николай Емонаков үгэ абаба. Тэрэнэй хэлэһээр, республикада Уран зохёолой жэл соносхогдонхой, эгээл тиимэһээ энэ хуралдаан зарлагдаа. Буряадай Уран зохёолшодой холбооной түрүүлэгшэ Матвей Чойбонов залуу зохёолшодто үреэлэй һайхан үгэнүүдые хэлэбэ. Ород хэлэн дээрэ хэблэгдэдэг «Байкал» сэтгүүлэй редактор Булат Аюшеев эхилэн бэшэгшэдэй найруулга­нуудтай танилсуулба.

Ородоор шүлэг бэшэгшэдэй дундаһаа Евгений Мудров, Бальжид Сандакдоржиева, Алексей Шаманский гэгшэд шалгарба. Ородоор прозо бэшэгшэдэй дүхэригтэ Евгения Эрдынеева, Екатерина Болонева, Владимир Вишняков гэгшэд илажа гараба.

Буряадаар шүлэг бэшэгшэдэй дундаһаа Арюна Бадмажапова, Элбэг Зандраев, Буян-Дэлгэр Цыренжапова, Соелма Тарнуева, Пунсэгма Мандарханова, Александра Цыденова гэгшэд шалгараа. Буряадаар прозо бэшэгшэдэй дундаһаа Ханда Дарижапова, Эржэн Шагдарова, Нимбу Жамбалов гэгшэд түрүүлээ.

«Уран зохёолшодой ажал захагүй үргэн, эхилбэл, эсэс байхагүй. Тиибэшье та олоороо эхилээ хадаа һайнаар захадань хүрөөрэйт»,- гээд, хуралдаанай түгэсхэлдэ Ардан Ангархаев үреэбэ, дуулгаха «Буряад Унэн».
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Другое в "Общество"

Общество, 25.04.2017
В столице Бурятии с 20 марта проходит весенний месячник чистоты
Синоптики обещают в Бурятии «очень тёплую» погоду
Общество, 25.04.2017
К концу недели также ожидается сильный ветер и пыльные бури
Общество, 25.04.2017
Большинство россиян (72%) считают, что отец может не хуже матери ухаживать за маленьким ребенком и вести домашнее хозяйство
Общество, 25.04.2017
В целом министр природных ресурсов анонсировал создание 7 новых особо охраняемых природных территорий
Общество, 25.04.2017
В рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» в Улан-Удэ приобретено 4 тысяч георгиевских ленточек
Общество, 25.04.2017
Владельцам собак рекомендуют зарегистрировать животное
Общество, 25.04.2017
Это был главный лот аукциона благотворительного бала
Известная группа «Пицца» выступит в Улан-Удэ
Общество, 25.04.2017
Музыканты записали видеоприглашение специально для улан-удэнцев
Общество, 25.04.2017
ОАО «РЖД» запустило в опытном режиме бесплатный онлайн-сервис для грузоотправителей «RZD Cargo» в мессенджере Telegram
Общество, 25.04.2017
Осуждённых девушек подготовили к флешмобу
Общество, 25.04.2017
В Улан Удэ 22 апреля на площади Советов состоялись мероприятия, посвящённые национальному Дню донора крови
Общество, 25.04.2017
К ним приехали студенты - будущие парикмахеры
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
13.04.2017
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
04.04.2017
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
28.02.2017
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
16.02.2017
^