17 Августа

16 Августа

Популярное

Буряад уран зохёол найруулгада үргэлжэлэл болохо халаан

Общество,  23.09.2015 18:31
Залуу болон эхилэн бэшэгшэ уран зохёолшодой XVIII хуралдаан Үндэһэтэнэй номой сан дотор үндэрлэбэ. Нэрэтэй түрэтэй аха үеын уран зохёолшодой урда найруулгануудаа уншажа, сэгнэлтэ абаха, һургаал заабарииень шагнаха хоморой арга эхилэн бэшэгшэдтэ тудаба

Үдын урда

Ород болон буряад хэлэнүүд дээрэ бэшэгшэд тус тустаа таһаржа, багахан дүхэригүүдэй оршондо уран зохёол дархалха оньһон аргануудаараа хубаалдаа. Прозын түхэлөөр бэшэгшэд шүлэг найруулагшадһаа үсөөн гээд харагдаба. Буряад хэлэн дээрэ туужануудые Ардан Ангархаев, Александр Лыгденов, Доржо Сультимов сэгнээ. Тиихэдэ эхилэн бэшэгшэдэй уянгата мүрнүүдтэ Чингис Гуруев, Лариса Халхарова, Дулгар Доржиева, Даши-Дондоб Очиров, Амгалан Будаев гэгшэд шүүмжэлэл үгөө. Богонихон аад, гүн удхатай шүлэгүүдые эхилэн бэшэгшэд найруулна гээд, жюриин гэшүүд тэмдэглээ. Тиихэдээ зүүн зүгэй, илангаяа япон арадай «хокку», «танка» гэһэн шэглэл дууряана.

Ородоор шүлэг бэшэгшэдэй найруулгануудые Николай Хосомоев, Татьяна Григорьева, Светлана Нестерова гэгшэд хараа. Ородоор прозо бэшэгшэдые Светлана Имехелова, Анна Виноградова, Владимир Гармаев гэгшэд шалгаа. Тиихэдээ олонхи авторнууд шэдитэ фантастикын шэглэлээр бэшэхэ дуратай байна гээд элирбэ. Шуһан, дайн, сансарын орон гэхэ мэтые дайрабашье, гэрэлтэ ерээдүй зохёолнуудтань байна.

Үдын хойно

Алибаа олон шалтагаанһаа боложо, удаан сагта зарлагдаагүй байһанаа эхилэн бэшэгшэдэй хуралдаан мүнөө эрхилэгдэбэ, уран зохёол бэшэгшэдэй, уншагшадай ёһотой һайндэр боложо байна гээд, Буряадай мэдээжэ уран зохёолшо, эрдэмтэн Ардан Ангархаев хуралдаа нээхэ үедөө тэмдэглээ. Энэ хэмжээ Буряадай Уран зохёолшодой холбо­оной эдэбхи үүсхэлээр Буряад Республикын Правительство болон Арадай Хурал эрхилээ гээд хэлэгдэбэ. Тиигэжэ Буряадай соёлой министрэй орлогшо Николай Емонаков үгэ абаба. Тэрэнэй хэлэһээр, республикада Уран зохёолой жэл соносхогдонхой, эгээл тиимэһээ энэ хуралдаан зарлагдаа. Буряадай Уран зохёолшодой холбооной түрүүлэгшэ Матвей Чойбонов залуу зохёолшодто үреэлэй һайхан үгэнүүдые хэлэбэ. Ород хэлэн дээрэ хэблэгдэдэг «Байкал» сэтгүүлэй редактор Булат Аюшеев эхилэн бэшэгшэдэй найруулга­нуудтай танилсуулба.

Ородоор шүлэг бэшэгшэдэй дундаһаа Евгений Мудров, Бальжид Сандакдоржиева, Алексей Шаманский гэгшэд шалгарба. Ородоор прозо бэшэгшэдэй дүхэригтэ Евгения Эрдынеева, Екатерина Болонева, Владимир Вишняков гэгшэд илажа гараба.

Буряадаар шүлэг бэшэгшэдэй дундаһаа Арюна Бадмажапова, Элбэг Зандраев, Буян-Дэлгэр Цыренжапова, Соелма Тарнуева, Пунсэгма Мандарханова, Александра Цыденова гэгшэд шалгараа. Буряадаар прозо бэшэгшэдэй дундаһаа Ханда Дарижапова, Эржэн Шагдарова, Нимбу Жамбалов гэгшэд түрүүлээ.

«Уран зохёолшодой ажал захагүй үргэн, эхилбэл, эсэс байхагүй. Тиибэшье та олоороо эхилээ хадаа һайнаар захадань хүрөөрэйт»,- гээд, хуралдаанай түгэсхэлдэ Ардан Ангархаев үреэбэ, дуулгаха «Буряад Унэн».
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Общество, 17.08.2017
В колониях республики проходит конкурс агитационных плакатов
Общество, 17.08.2017
Спортсмены Иркутской области завоевали золотую и серебряную медали на первенстве Европы по классическому жиму лёжа среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 23 лет
Владимир Гранат вернулся в сборную России после травмы
Общество, 17.08.2017
Он и футболист из Забайкалья вошли в расширенный состав сборной России
Умирающая жительница Бурятии: Сын должен вырваться из деревни, где только курят анашу и пьют
Общество, 17.08.2017
О трагичной истории умирающей от ВИЧ жительницы Бурятии, которая ищет семью для сына, узнала вся страна после выпуска шоу «Мужское и женское» на Первом канале  
Общество, 17.08.2017
Самолёт поздно прибыл в китайский город
Общество, 17.08.2017
29 августа потребителям будет возобновлена подача горячего водоснабжения
Общество, 17.08.2017
Он победил в командном соревновании на международных детских спортивных играх в Улан-Баторе
Общество, 17.08.2017
Именно столько квадратных метров можно купить на деньги, вырученные от продажи среднестатической квартиры в Улан-Удэ
Общество, 17.08.2017
Количество звонков увеличилось почти на четверть
В Москве реставрируют меч-катану из музея Бурятии
Общество, 17.08.2017
Экспонаты Кяхтинского краеведческого музея имени академика Обручева реставрируются за счёт средств республиканского бюджета
17% улан-удэнцев ежедневно испытывает стресс на работе
Общество, 17.08.2017
Снять его в большинстве случаев помогает хобби
В районе Бурятии провели акцию «Внимание, мотоциклист»
Общество, 17.08.2017
Мероприятие прошло в Хоринском районе
В районах Бурятии отменяют режим ЧС
Общество, 17.08.2017
Однако ходить в лес за грибами и ягодами по-прежнему нельзя
В Улан-Удэ по улицам разгуливало стадо коров (фото)
Общество, 17.08.2017
Необычная прогулка удивила горожан
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
09.08.2017
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
26.07.2017
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
25.07.2017
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
13.07.2017
^