19 Января

18 Января

Популярное

Буряад уран зохёол найруулгада үргэлжэлэл болохо халаан

Общество,  23.09.2015 18:31
Залуу болон эхилэн бэшэгшэ уран зохёолшодой XVIII хуралдаан Үндэһэтэнэй номой сан дотор үндэрлэбэ. Нэрэтэй түрэтэй аха үеын уран зохёолшодой урда найруулгануудаа уншажа, сэгнэлтэ абаха, һургаал заабарииень шагнаха хоморой арга эхилэн бэшэгшэдтэ тудаба

Үдын урда

Ород болон буряад хэлэнүүд дээрэ бэшэгшэд тус тустаа таһаржа, багахан дүхэригүүдэй оршондо уран зохёол дархалха оньһон аргануудаараа хубаалдаа. Прозын түхэлөөр бэшэгшэд шүлэг найруулагшадһаа үсөөн гээд харагдаба. Буряад хэлэн дээрэ туужануудые Ардан Ангархаев, Александр Лыгденов, Доржо Сультимов сэгнээ. Тиихэдэ эхилэн бэшэгшэдэй уянгата мүрнүүдтэ Чингис Гуруев, Лариса Халхарова, Дулгар Доржиева, Даши-Дондоб Очиров, Амгалан Будаев гэгшэд шүүмжэлэл үгөө. Богонихон аад, гүн удхатай шүлэгүүдые эхилэн бэшэгшэд найруулна гээд, жюриин гэшүүд тэмдэглээ. Тиихэдээ зүүн зүгэй, илангаяа япон арадай «хокку», «танка» гэһэн шэглэл дууряана.

Ородоор шүлэг бэшэгшэдэй найруулгануудые Николай Хосомоев, Татьяна Григорьева, Светлана Нестерова гэгшэд хараа. Ородоор прозо бэшэгшэдые Светлана Имехелова, Анна Виноградова, Владимир Гармаев гэгшэд шалгаа. Тиихэдээ олонхи авторнууд шэдитэ фантастикын шэглэлээр бэшэхэ дуратай байна гээд элирбэ. Шуһан, дайн, сансарын орон гэхэ мэтые дайрабашье, гэрэлтэ ерээдүй зохёолнуудтань байна.

Үдын хойно

Алибаа олон шалтагаанһаа боложо, удаан сагта зарлагдаагүй байһанаа эхилэн бэшэгшэдэй хуралдаан мүнөө эрхилэгдэбэ, уран зохёол бэшэгшэдэй, уншагшадай ёһотой һайндэр боложо байна гээд, Буряадай мэдээжэ уран зохёолшо, эрдэмтэн Ардан Ангархаев хуралдаа нээхэ үедөө тэмдэглээ. Энэ хэмжээ Буряадай Уран зохёолшодой холбо­оной эдэбхи үүсхэлээр Буряад Республикын Правительство болон Арадай Хурал эрхилээ гээд хэлэгдэбэ. Тиигэжэ Буряадай соёлой министрэй орлогшо Николай Емонаков үгэ абаба. Тэрэнэй хэлэһээр, республикада Уран зохёолой жэл соносхогдонхой, эгээл тиимэһээ энэ хуралдаан зарлагдаа. Буряадай Уран зохёолшодой холбооной түрүүлэгшэ Матвей Чойбонов залуу зохёолшодто үреэлэй һайхан үгэнүүдые хэлэбэ. Ород хэлэн дээрэ хэблэгдэдэг «Байкал» сэтгүүлэй редактор Булат Аюшеев эхилэн бэшэгшэдэй найруулга­нуудтай танилсуулба.

Ородоор шүлэг бэшэгшэдэй дундаһаа Евгений Мудров, Бальжид Сандакдоржиева, Алексей Шаманский гэгшэд шалгарба. Ородоор прозо бэшэгшэдэй дүхэригтэ Евгения Эрдынеева, Екатерина Болонева, Владимир Вишняков гэгшэд илажа гараба.

Буряадаар шүлэг бэшэгшэдэй дундаһаа Арюна Бадмажапова, Элбэг Зандраев, Буян-Дэлгэр Цыренжапова, Соелма Тарнуева, Пунсэгма Мандарханова, Александра Цыденова гэгшэд шалгараа. Буряадаар прозо бэшэгшэдэй дундаһаа Ханда Дарижапова, Эржэн Шагдарова, Нимбу Жамбалов гэгшэд түрүүлээ.

«Уран зохёолшодой ажал захагүй үргэн, эхилбэл, эсэс байхагүй. Тиибэшье та олоороо эхилээ хадаа һайнаар захадань хүрөөрэйт»,- гээд, хуралдаанай түгэсхэлдэ Ардан Ангархаев үреэбэ, дуулгаха «Буряад Унэн».
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Другое в "Общество"

Общество, 19.01.2017
Служба контроля пассажирских перевозок принимает звонки от населения
Общество, 19.01.2017
Они появятся в течение 2017 года
Общество, 19.01.2017
Посетителям рассказали о мерах безопасности на дороге
Общество, 19.01.2017
В Улан-Удэ для повышения качества транспортного обслуживания работает служба контроля пассажирских перевозок
Россиянам предложили православный смартфон за 1,5 миллиона рублей
Общество, 19.01.2017
Кнопки телефона могут быть золотыми или бриллиантовыми
Общество, 19.01.2017
Добровольная пожарная дружина мкрн Мостовой не дала пожару перекинуться на соседние дома
Улан-удэнцев приглашают на выставку петухов
Общество, 19.01.2017
Выставка откроется в музее истории Бурятии
В Народном Хурале поспорили о необходимости создания Фонда кино
Общество, 19.01.2017
Речь идёт о поддержке картины Солбона Лыгденова «321-я Сибирская»
Общество, 19.01.2017
Проблем с котельной «Улан-Удэстальмост» сейчас нет
Общество, 19.01.2017
Депутат от фракции ЛДПР Борис Чернышов предлагает на уровне закона закрепить за мужчинам преимущество при поступлении в педагогические вузы
Общество, 19.01.2017
В Бурятии под единым номером общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122 работают две линии экстренной психологической помощи по телефону
Общество, 19.01.2017
На такие жертвы горожане идут, чтобы не потерять в зарплате
Дари Саханова вышла в четвертьфинал турнира в Эстонии
Общество, 19.01.2017
Теннисистка одержала уверенную победу над эстонской спортсменкой
Врачи Бурятии: Залезать в крещенскую купель, «приняв на грудь» - дурь!
Общество, 19.01.2017
Урологи предостерегли жителей Бурятии от опасностей после крещенского купания, в числе которых пиелонефрит, герпес и простатит
^