26 Февраля

Популярное

Буряад уран зохёол найруулгада үргэлжэлэл болохо халаан

Общество,  23.09.2015 18:31
Залуу болон эхилэн бэшэгшэ уран зохёолшодой XVIII хуралдаан Үндэһэтэнэй номой сан дотор үндэрлэбэ. Нэрэтэй түрэтэй аха үеын уран зохёолшодой урда найруулгануудаа уншажа, сэгнэлтэ абаха, һургаал заабарииень шагнаха хоморой арга эхилэн бэшэгшэдтэ тудаба

Үдын урда

Ород болон буряад хэлэнүүд дээрэ бэшэгшэд тус тустаа таһаржа, багахан дүхэригүүдэй оршондо уран зохёол дархалха оньһон аргануудаараа хубаалдаа. Прозын түхэлөөр бэшэгшэд шүлэг найруулагшадһаа үсөөн гээд харагдаба. Буряад хэлэн дээрэ туужануудые Ардан Ангархаев, Александр Лыгденов, Доржо Сультимов сэгнээ. Тиихэдэ эхилэн бэшэгшэдэй уянгата мүрнүүдтэ Чингис Гуруев, Лариса Халхарова, Дулгар Доржиева, Даши-Дондоб Очиров, Амгалан Будаев гэгшэд шүүмжэлэл үгөө. Богонихон аад, гүн удхатай шүлэгүүдые эхилэн бэшэгшэд найруулна гээд, жюриин гэшүүд тэмдэглээ. Тиихэдээ зүүн зүгэй, илангаяа япон арадай «хокку», «танка» гэһэн шэглэл дууряана.

Ородоор шүлэг бэшэгшэдэй найруулгануудые Николай Хосомоев, Татьяна Григорьева, Светлана Нестерова гэгшэд хараа. Ородоор прозо бэшэгшэдые Светлана Имехелова, Анна Виноградова, Владимир Гармаев гэгшэд шалгаа. Тиихэдээ олонхи авторнууд шэдитэ фантастикын шэглэлээр бэшэхэ дуратай байна гээд элирбэ. Шуһан, дайн, сансарын орон гэхэ мэтые дайрабашье, гэрэлтэ ерээдүй зохёолнуудтань байна.

Үдын хойно

Алибаа олон шалтагаанһаа боложо, удаан сагта зарлагдаагүй байһанаа эхилэн бэшэгшэдэй хуралдаан мүнөө эрхилэгдэбэ, уран зохёол бэшэгшэдэй, уншагшадай ёһотой һайндэр боложо байна гээд, Буряадай мэдээжэ уран зохёолшо, эрдэмтэн Ардан Ангархаев хуралдаа нээхэ үедөө тэмдэглээ. Энэ хэмжээ Буряадай Уран зохёолшодой холбо­оной эдэбхи үүсхэлээр Буряад Республикын Правительство болон Арадай Хурал эрхилээ гээд хэлэгдэбэ. Тиигэжэ Буряадай соёлой министрэй орлогшо Николай Емонаков үгэ абаба. Тэрэнэй хэлэһээр, республикада Уран зохёолой жэл соносхогдонхой, эгээл тиимэһээ энэ хуралдаан зарлагдаа. Буряадай Уран зохёолшодой холбооной түрүүлэгшэ Матвей Чойбонов залуу зохёолшодто үреэлэй һайхан үгэнүүдые хэлэбэ. Ород хэлэн дээрэ хэблэгдэдэг «Байкал» сэтгүүлэй редактор Булат Аюшеев эхилэн бэшэгшэдэй найруулга­нуудтай танилсуулба.

Ородоор шүлэг бэшэгшэдэй дундаһаа Евгений Мудров, Бальжид Сандакдоржиева, Алексей Шаманский гэгшэд шалгарба. Ородоор прозо бэшэгшэдэй дүхэригтэ Евгения Эрдынеева, Екатерина Болонева, Владимир Вишняков гэгшэд илажа гараба.

Буряадаар шүлэг бэшэгшэдэй дундаһаа Арюна Бадмажапова, Элбэг Зандраев, Буян-Дэлгэр Цыренжапова, Соелма Тарнуева, Пунсэгма Мандарханова, Александра Цыденова гэгшэд шалгараа. Буряадаар прозо бэшэгшэдэй дундаһаа Ханда Дарижапова, Эржэн Шагдарова, Нимбу Жамбалов гэгшэд түрүүлээ.

«Уран зохёолшодой ажал захагүй үргэн, эхилбэл, эсэс байхагүй. Тиибэшье та олоороо эхилээ хадаа һайнаар захадань хүрөөрэйт»,- гээд, хуралдаанай түгэсхэлдэ Ардан Ангархаев үреэбэ, дуулгаха «Буряад Унэн».
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Другое в "Общество"

Чучело Масленицы сожгли в Улан-Удэ (фоторепортаж)
Общество, 26.02.2017
Праздник с Масленицей и Дедом Морозом прошёл в Этнографическом музее. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
 
Общество, 26.02.2017
Кажущийся прочным лёд на самом деле хрупок, предупреждают спасатели
Улан-Удэ отметил «Широкую Масленицу» (фоторепортаж)
Общество, 26.02.2017
Молодецкие забавы и праздничные гуляния устроили в улан-удэнском парке. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с «Широкой Масленицы»
 
Общество, 26.02.2017
Они планируют за 4 дня объехать остров на велосипеде
Зарплата в Бурятии растёт быстрее, чем цены
Общество, 26.02.2017
В Бурятии средняя зарплата за десять лет выросла на 10,3% быстрее, чем инфляция
Общество, 26.02.2017
В Восточном военном округе создана рабочая группа для решения жилищных проблем военнослужащих по контракту
Общество, 26.02.2017
Они прошли Крестным ходом по следам армии белого генерала Каппеля
Общество, 26.02.2017
Полученные «заповедки» обменивали на призы
Общество, 26.02.2017
Гуляния пройдут в Этнографическом музее, в парках города
Общество, 26.02.2017
По Бурятии прогнозируют температуру на один градус выше
В Улан-Удэ прошли гонки на собачьих упряжках (фоторепортаж)
Общество, 26.02.2017
Улан-удэнцы соревновались в гонках на ездовых собаках - хаски, самоедах и других пород. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
 
Улан-удэнцы очистились от грехов на обряде «Дугжууба» (фоторепортаж)
Общество, 25.02.2017
Тысячи улан-удэнцев посетили сегодня обряд очищения огнём «Дугжууба». «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
 
Общество, 25.02.2017
Семь ударов оружием в жизненно-важные органы – признак желания лишить человека жизни, пришел к выводу суд
Общество, 25.02.2017
Уборкой наледи и сосулек на крышах должны заниматься ежедневно
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
16.02.2017
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
16.01.2017
Валерий Кожевников
Валерий Кожевников
Министр здравоохранения Республики Бурятия
28.12.2016
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
26.12.2016
^