20 Ноября

20 Ноября

19 Ноября

Популярное

Субаргын дэргэдэхи һурагшанарай слет

Общество,  05.10.2015 18:25
Алтан намар уужамхан Иисэнгэ нютагта саг соогоо өөрынгөө тушаалда бууба. Зунһаа эхилээд, бороо хура ороогүй гэжэ гэмэрһээр, нютагайхид үбэлэйнгөө малай үбһэ хуряаһаар. Үйлсөөр ябажа харахада, анхан хониной гүүртэ дээрэ обоолжо сомоһон һүринүүд харагдана, нюдэ баярлуулна. Бүхэхэнөөр үмсынгөө ажал ябуулдаг заншалта гурим. Хойто хоройгоо заһажа, гэр бараагаа заһажа, үбэлэй хүйтэниие үнгэргэхэ ажалаа дүүргэһэн зон олон

Эгээл энэ үедэ ажалаа эхилһэн багшанар, һургуулиин шабинар сүлөөгүй үглөөнэй наранаар хойноо сүүмхээ үргэнхэй һургуули тээшээ яарана. Булта спортивна хубсаһатай, эндэ бүлэг боложо суглараад, ехэл һанаата болонхой хөөрэлдэнэ хэбэртэй. Захиргаанай байшан руу ошожо ябатараа, һургуули тээшэ годирбоб. Һонирхожо үхибүүдһээ хайшаа ошохоёо сугларбабта гэжэ һурабаб. “Ту­ристическэ слёдто Михайловка гарахамнай”, - гэбэ.

Энэ һургуулида залуу наһандаа багшалһан Светлана Цыбиковна бидэ хоёр ехэл дуратайгаар алтан намарай һайндэртэ хабаадахаяа урилга абажа баярлаабди.

- Жэл бүхэндэ һургуулиингаа хэшээлэй эхилхэдэ, үндэр майлын доро ерэжэ, ойн соорхой соо аяншалагшадай слёт үнгэргэжэ, үхибүүдэйнгээ гансашье тамир шалгадаг бэшэбди, һурагшанарайнгаа эбтэй эетэй, нэгэл һанаа бодолтой ажал бүтээхэ, һуралсалдаа харюусалгатайгаар хандаха арга боломжонуудые хаража үзэхэ гэһэн манай хүсэл юм, - гээд, һургуулиин директорэй хүмүүжүүлгын талаар орлогшо Гэрэлма Гунгаевна Будацыренова хөөрэнэ. Класс бүхэн майхан тодхоохо. Түүдэг носоохо, эдеэ амтатайгаар шанаха шадабаринуудай хажуугаар ой соо ямар һэргылэмжын, аюулгүй ажал хэдэг бэ гэһэн шалгалтанууд үнгэргэгдэбэ. Уданшьегүй слёдто хабаадагшад ГТО-гой нормонуудые тушааба. Эндэ тамир хүмүүжүүлгын багша Базар Дашижамсуевич Базаровай ударидалга доро 3 км зайда гүйлдэбэ. Хүхюу альга ташалган доро ахамад классайхид гүйлдэжэ, тамираа харуулба.

Класс бүхэнэй бэлдэлгэ хаража үзэхэдэмнай, үхибүүд следтоо ехэ бэрхэ бэлдэһэн байна.

Энэ слёдой һүүлээр багшанар ГТО-гой нормо тушааха юм. Баһал багшанарай дунда бэлдэлгэн, бэеэ һорилгон эхилэнхэй. Багшанар бү- хэн өөрынгөө жэшээгээр шабина­раа хүмүүжүүлхэ ёһотойбди гээд арбадахи классай хүтэлбэрилэгшэ Жаргалма Баировна Базарова хөө- рэлдөөемнай тобшолбо.

Михайловка тосхоной үндэртэ нютагай зоной, залуушуулай эдэбхитэй хабаадалгатай «Юндэн Субарга» бодхоогдоо. Залуу зоной ами наһые болон байдалые хамгаалха гэһэн уд­хатай, нангин газар болонхой. Мүнөө үеын үхибүүд эхэ, эсэгэтэеэ ерэдэг, буян үйлэдэдэг, айлайхи болоходоо гү, али сэрэгэй албанда мордоходоо, хүбүүднай ерэжэ, бэеэ арюудхадаг, адис абадаг юм, дуулгаха «Буряад Унэн».
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Общество, 20.11.2017
За сдачу таблеток предлагают ввести поощрение
Общество, 20.11.2017
Они организуют несколько концертов и покажут представление для детей
Общество, 20.11.2017
На пост нового ректора ИрГУПС внесли одну кандидатуру
Общество, 20.11.2017
21 ноября в 15 часов в Национальном музее Бурятии пройдёт презентация музейной интерактивной площадки «Тактильная юрта»
Общество, 20.11.2017
Им расскажут, как ухаживать за растениями и проведут эко-игры
Общество, 20.11.2017
Экспозиция представит работы из конского волоса, войлока и дерева
Общество, 20.11.2017
Братчанин Семён Павличенко стал 19 ноября победителем первого этапа Кубка мира по санному спорту в австрийском Иглсе
Общество, 20.11.2017
Им разъяснят вопросы обеспечения жильём и трудоустройства
Бурятское платье стало одним из лучших на «Miss Asia Pacific International 2017»
Общество, 20.11.2017
Виктория Дашиева продолжает борьбу на международном конкурсе красоты «Miss Asia Pacific International 2017» на Филиппинах
Улан-удэнцев позабавила «инсталляция» из бюстгальтеров на деревьях
Общество, 20.11.2017
Развешанное бельё на деревьях рассмешило горожан
Общество, 20.11.2017
Пожары на сеновалах - ежегодная проблема, с которой сталкиваются сельчане
Общество, 20.11.2017
Победителям вручат дипломы и специальные призы
Соревнования по плаванию пройдут в ФСК в Улан-Удэ
Общество, 20.11.2017
23 ноября в бассейне Физкультурно-спортивного комплекса стартуют ежегодные соревнования по плаванию среди детей и юниоров «Кубок Дирекции спортивных сооружений»
Общество, 20.11.2017
Такой закон приняла Госдума, таким образом решив проблему задержки зарплат учителей в регионе
В Улан-Удэ выбрали «Мясной шедевр» года
Общество, 20.11.2017
В этой номинации лучшей была признана композиция в виде сельской усадьбы, изготовленная из полукопченых колбасных изделий

Соцсети

ФОТО
ФОТО Детские снимки самых свирепых хищников планеты
ЛАЙФХАК
ЛАЙФХАК Гениальные решения, способные облегчить жизнь
ФОТО
ФОТО 10 экзотических фруктов
ФОТО
ФОТО Как Старая Брянь готовится остаться без света
ФОТО
ФОТО «Бурятхлебпром» свободно разъезжает по тротуарам
ФОТО
ФОТО Тепла и уюта в эти холода
ВАКАНСИЯ
ВАКАНСИЯ Возможно Байкал-Daily ищет именно тебя!
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
28.09.2017
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
11.09.2017
^