17 Января

16 Января

Популярное

Субаргын дэргэдэхи һурагшанарай слет

Общество,  05.10.2015 18:25
Алтан намар уужамхан Иисэнгэ нютагта саг соогоо өөрынгөө тушаалда бууба. Зунһаа эхилээд, бороо хура ороогүй гэжэ гэмэрһээр, нютагайхид үбэлэйнгөө малай үбһэ хуряаһаар. Үйлсөөр ябажа харахада, анхан хониной гүүртэ дээрэ обоолжо сомоһон һүринүүд харагдана, нюдэ баярлуулна. Бүхэхэнөөр үмсынгөө ажал ябуулдаг заншалта гурим. Хойто хоройгоо заһажа, гэр бараагаа заһажа, үбэлэй хүйтэниие үнгэргэхэ ажалаа дүүргэһэн зон олон

Эгээл энэ үедэ ажалаа эхилһэн багшанар, һургуулиин шабинар сүлөөгүй үглөөнэй наранаар хойноо сүүмхээ үргэнхэй һургуули тээшээ яарана. Булта спортивна хубсаһатай, эндэ бүлэг боложо суглараад, ехэл һанаата болонхой хөөрэлдэнэ хэбэртэй. Захиргаанай байшан руу ошожо ябатараа, һургуули тээшэ годирбоб. Һонирхожо үхибүүдһээ хайшаа ошохоёо сугларбабта гэжэ һурабаб. “Ту­ристическэ слёдто Михайловка гарахамнай”, - гэбэ.

Энэ һургуулида залуу наһандаа багшалһан Светлана Цыбиковна бидэ хоёр ехэл дуратайгаар алтан намарай һайндэртэ хабаадахаяа урилга абажа баярлаабди.

- Жэл бүхэндэ һургуулиингаа хэшээлэй эхилхэдэ, үндэр майлын доро ерэжэ, ойн соорхой соо аяншалагшадай слёт үнгэргэжэ, үхибүүдэйнгээ гансашье тамир шалгадаг бэшэбди, һурагшанарайнгаа эбтэй эетэй, нэгэл һанаа бодолтой ажал бүтээхэ, һуралсалдаа харюусалгатайгаар хандаха арга боломжонуудые хаража үзэхэ гэһэн манай хүсэл юм, - гээд, һургуулиин директорэй хүмүүжүүлгын талаар орлогшо Гэрэлма Гунгаевна Будацыренова хөөрэнэ. Класс бүхэн майхан тодхоохо. Түүдэг носоохо, эдеэ амтатайгаар шанаха шадабаринуудай хажуугаар ой соо ямар һэргылэмжын, аюулгүй ажал хэдэг бэ гэһэн шалгалтанууд үнгэргэгдэбэ. Уданшьегүй слёдто хабаадагшад ГТО-гой нормонуудые тушааба. Эндэ тамир хүмүүжүүлгын багша Базар Дашижамсуевич Базаровай ударидалга доро 3 км зайда гүйлдэбэ. Хүхюу альга ташалган доро ахамад классайхид гүйлдэжэ, тамираа харуулба.

Класс бүхэнэй бэлдэлгэ хаража үзэхэдэмнай, үхибүүд следтоо ехэ бэрхэ бэлдэһэн байна.

Энэ слёдой һүүлээр багшанар ГТО-гой нормо тушааха юм. Баһал багшанарай дунда бэлдэлгэн, бэеэ һорилгон эхилэнхэй. Багшанар бү- хэн өөрынгөө жэшээгээр шабина­раа хүмүүжүүлхэ ёһотойбди гээд арбадахи классай хүтэлбэрилэгшэ Жаргалма Баировна Базарова хөө- рэлдөөемнай тобшолбо.

Михайловка тосхоной үндэртэ нютагай зоной, залуушуулай эдэбхитэй хабаадалгатай «Юндэн Субарга» бодхоогдоо. Залуу зоной ами наһые болон байдалые хамгаалха гэһэн уд­хатай, нангин газар болонхой. Мүнөө үеын үхибүүд эхэ, эсэгэтэеэ ерэдэг, буян үйлэдэдэг, айлайхи болоходоо гү, али сэрэгэй албанда мордоходоо, хүбүүднай ерэжэ, бэеэ арюудхадаг, адис абадаг юм, дуулгаха «Буряад Унэн».
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Другое в "Общество"

Общество, 17.01.2017
18 января в канун православного праздника Крещения Господне на новых головных сооружениях МУП «Водоканал» пройдёт освящение главного водозабора
Общество, 17.01.2017
Мужчина пытался уехать в соседний регион с гашишем и гашишным малом в крупном размере
Общество, 17.01.2017
Она посетит Забайкалье по приглашению местной газеты
«Хара Морин» из Бурятии прошла во второй тур «КиВиН-2017»
Общество, 17.01.2017
Из 444-х команд во второй тур прошла лишь 81
Общество, 17.01.2017
С недавних пор заготавливать древесину в кедровых лесах можно, если в лесу до 44% кедра
Общество, 17.01.2017
Выступление Митрополичьего хора Улан-Удэнского кафедрального собора прошло при полном аншлаге
Общество, 17.01.2017
На 2016-2017 годы в Бурятии будет отремонтировано более 500 тысяч квадратных метров жилья
Общество, 17.01.2017
В целом по России ожидается тёплая, в меру снежная погода
«Дочери её в гламуре мерзком»: Стих о «плачущей» Бурятии покорил интернет
Общество, 17.01.2017
Пользователи Сети восторгаются стихом о нелёгкой судьбе республики
Бурятский певец снял клип во льдах Байкала (видео)
Общество, 17.01.2017
Ринчин Дашицыренов представил клип на песню «Аадар»
Бурятия готовится к празднику Крещения
Общество, 17.01.2017
Крещение Господне православные жители Бурятии будут праздновать18 и 19 января. Стал известен список купелей, график раздачи освящённой воды и пр.
Общество, 17.01.2017
В Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» установлен рекорд России в беге на 200 метров
В 100-х кварталах Улан-Удэ построят вторую школу
Общество, 17.01.2017
А к существующей школе №63 планируется сделать пристрой с тёплым переходом
Общество, 17.01.2017
Изменен размер госпошлины за заключение, расторжение брака при подаче заявления через ЕПГУ
^