29 Марта

28 Марта

Популярное

Субаргын дэргэдэхи һурагшанарай слет

Общество,  05.10.2015 18:25
Алтан намар уужамхан Иисэнгэ нютагта саг соогоо өөрынгөө тушаалда бууба. Зунһаа эхилээд, бороо хура ороогүй гэжэ гэмэрһээр, нютагайхид үбэлэйнгөө малай үбһэ хуряаһаар. Үйлсөөр ябажа харахада, анхан хониной гүүртэ дээрэ обоолжо сомоһон һүринүүд харагдана, нюдэ баярлуулна. Бүхэхэнөөр үмсынгөө ажал ябуулдаг заншалта гурим. Хойто хоройгоо заһажа, гэр бараагаа заһажа, үбэлэй хүйтэниие үнгэргэхэ ажалаа дүүргэһэн зон олон

Эгээл энэ үедэ ажалаа эхилһэн багшанар, һургуулиин шабинар сүлөөгүй үглөөнэй наранаар хойноо сүүмхээ үргэнхэй һургуули тээшээ яарана. Булта спортивна хубсаһатай, эндэ бүлэг боложо суглараад, ехэл һанаата болонхой хөөрэлдэнэ хэбэртэй. Захиргаанай байшан руу ошожо ябатараа, һургуули тээшэ годирбоб. Һонирхожо үхибүүдһээ хайшаа ошохоёо сугларбабта гэжэ һурабаб. “Ту­ристическэ слёдто Михайловка гарахамнай”, - гэбэ.

Энэ һургуулида залуу наһандаа багшалһан Светлана Цыбиковна бидэ хоёр ехэл дуратайгаар алтан намарай һайндэртэ хабаадахаяа урилга абажа баярлаабди.

- Жэл бүхэндэ һургуулиингаа хэшээлэй эхилхэдэ, үндэр майлын доро ерэжэ, ойн соорхой соо аяншалагшадай слёт үнгэргэжэ, үхибүүдэйнгээ гансашье тамир шалгадаг бэшэбди, һурагшанарайнгаа эбтэй эетэй, нэгэл һанаа бодолтой ажал бүтээхэ, һуралсалдаа харюусалгатайгаар хандаха арга боломжонуудые хаража үзэхэ гэһэн манай хүсэл юм, - гээд, һургуулиин директорэй хүмүүжүүлгын талаар орлогшо Гэрэлма Гунгаевна Будацыренова хөөрэнэ. Класс бүхэн майхан тодхоохо. Түүдэг носоохо, эдеэ амтатайгаар шанаха шадабаринуудай хажуугаар ой соо ямар һэргылэмжын, аюулгүй ажал хэдэг бэ гэһэн шалгалтанууд үнгэргэгдэбэ. Уданшьегүй слёдто хабаадагшад ГТО-гой нормонуудые тушааба. Эндэ тамир хүмүүжүүлгын багша Базар Дашижамсуевич Базаровай ударидалга доро 3 км зайда гүйлдэбэ. Хүхюу альга ташалган доро ахамад классайхид гүйлдэжэ, тамираа харуулба.

Класс бүхэнэй бэлдэлгэ хаража үзэхэдэмнай, үхибүүд следтоо ехэ бэрхэ бэлдэһэн байна.

Энэ слёдой һүүлээр багшанар ГТО-гой нормо тушааха юм. Баһал багшанарай дунда бэлдэлгэн, бэеэ һорилгон эхилэнхэй. Багшанар бү- хэн өөрынгөө жэшээгээр шабина­раа хүмүүжүүлхэ ёһотойбди гээд арбадахи классай хүтэлбэрилэгшэ Жаргалма Баировна Базарова хөө- рэлдөөемнай тобшолбо.

Михайловка тосхоной үндэртэ нютагай зоной, залуушуулай эдэбхитэй хабаадалгатай «Юндэн Субарга» бодхоогдоо. Залуу зоной ами наһые болон байдалые хамгаалха гэһэн уд­хатай, нангин газар болонхой. Мүнөө үеын үхибүүд эхэ, эсэгэтэеэ ерэдэг, буян үйлэдэдэг, айлайхи болоходоо гү, али сэрэгэй албанда мордоходоо, хүбүүднай ерэжэ, бэеэ арюудхадаг, адис абадаг юм, дуулгаха «Буряад Унэн».
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Другое в "Общество"

Общество, 29.03.2017
Они не ощущают доступности медицинской помощи в своём регионе
В аэропорту «Байкал» готовятся к укладке «тощего» бетона на взлётной полосе
Общество, 29.03.2017
Строительство взлётно-посадочной полосы аэропорта «Байкал» проинспектировали замруководителя Росавиации Константин Махов и и.о.главы Бурятии Алексей Цыденов
Улан-удэнец рассказал об участии в «Своей игре» на НТВ
Общество, 29.03.2017
«Своя игра» с участием улан-удэнца выйдет в эфир НТВ в конце апреля. Чимит Дармаев поделился с «Байкал-Daily» своими впечатлениями от культового телешоу
В Улан-Удэ завуч школы, родившая от ученика, выйдет за него замуж
Общество, 29.03.2017
Однако родители других учеников против возвращения на работу женщины, которая родила от старшеклассника и скоро выйдет из декрета
Пенсионер из Екатеринбурга в одиночку прошёл 700 километров по Байкалу
Общество, 29.03.2017
Турист шёл на коньках и на лыжах, а в пути встречал путешественников из Германии, Франции и Швеции
Общество, 29.03.2017
Он посвящён Году экологии
Общество, 29.03.2017
Президент Владимир Путин подписал указ об установлении новой штатной численности вооружённых сил России
Общество, 29.03.2017
Чемпионат Улан-Удэ по настольному теннису пройдёт 1 апреля в Центре настольного тенниса по ул. Корабельная, 32
Общество, 29.03.2017
По итогам мероприятия более 100 человек поставлено на учёт
 
Общество, 29.03.2017
Семен Бойков, запомнившийся своим эпатажным появлением на митинге сторонников Навального 26 марта в Чите, отстранен от исполнения обязанностей атамана Посольского Австралийского отдела Забайкальского казачьего войска
Общество, 29.03.2017
В 2016 году Росреестр провёл 28 проверок в области геодезической и картографической деятельности
Общество, 29.03.2017
Зрители долго не отпускали артистов со сцены
В Бурятии сняли пародию на хит группы «Грибы» (видео)
Общество, 29.03.2017
Группа блогеров «Rediska» сняли свою версию клипа группы «Грибы» прямо в квартире
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
28.03.2017
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
28.02.2017
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
16.02.2017
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
16.01.2017
^