18 Января

17 Января

Популярное

100 хюлгэ дээрэ тулалдаан

Общество,  10.09.2015 09:39
Шатараар һонирхолтой хэмжээ ябуулга Улаан- Үдын ойн баярта зорюулагдаа

Нэгэ доро 100 шатарай хюлгэ дээрэ наадалган Буряадай шатарай түүхэ соо болоогүй байгаа. Манай республикын мэдээжэ шатаршан, эхэнэрнүүдэй дунда уласхоорондын гроссмейстер Инна Ивахинова иимэ уд¬хатай хэмжээ эмхидхээ.

Шатар нааданда дуратай наһатайшье, залуушье хүн зон эртэнһээ Бестужевай нэрэмжэтэ Ород драмын теа¬трай дэргэдэхи талмай дээрэ сугларба. Юуб гэхэдэ, Инна Ивахиноватай болон бэлигтэй ургажа ябаа залуу шатар¬шадтай наадаха дуратайшуул 100-һаа хоёр-гурба дахин олон байшоо.

Тус наадануудта ФИДЕ-гэй мастернууд Сэнг-Дорж Дондуков болон Надежда Абзаева (Ивахинова), спортын мастер Сурена Самданова, уласхоорондын мастер Жам¬саран Цыдыпов болон өөрөө Инна Ивахинова дуратай¬шуултай наадаа.

Инна Ивахинова хадаа хоёр дахин Европын чемпио¬надуудта түрүүлжэ гараа бэлэй гээд һануулая. Һүүлэй үедэ Инна үхибүүдые һорилго хэнэ. Мэдээжэ шатарша¬най бэлдэһэн Григорий Тюгашев яһала һайн амжалта¬нуудые туйлаа. Тэрэ 9 наһатай хүрэтэр хүүгэдэй дунда Сибириин тойрогой мүрысөөндэ түрүү һуури эзэлээ һэн. Энээнһээ уламжалан, үхибүүдтэй хүдэлжэ шадахаб гэһэн мэдэрэлдэ абтахадаа, Инна Ивахинова өөрын ша¬тарай һургуули нээбэ гээшэ.

“Манай наадануудта эгээл бага хабаадагша 5 наһатай, аха захатан 83 наһа хүсөөд байгаа” гээд сүлжээ холбоон соохи “Инна Ивахиновагай шатарай һургуули” гэһэн со¬циальна бүлгэм соо бэшэгдэнэ, дуулгаха «Буряад Унэн».
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle
Загрузка...
^